Samenwerking met Aon

Onze partner Aon verzorgt met enige regelmaat bijeenkomsten voor onze leden waarin u uitgebreid wordt geïnformeerd over de opeenvolgende wijzigingen in wetgeving en sociale zekerheid. Met bijdragen van UWV, Hanze advocaat en PFZW op hun eigen vlak, richt Aon zich daarbij altijd op de risico’s van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Het doel is om zo goed mogelijk invulling te geven aan risicobeheersing, procesinrichting en financiering van verzuim, Ziektewet en WGA. Deze bijeenkomsten worden steevast goed bezocht, maar wist u de samenwerking tussen WGV Zorg en Welzijn en Aon u en uw organisatie nog meer voordeel biedt?

Voordeel voor u
Voor zorg- en welzijnsorganisaties vormen werknemersrisico’s een belangrijk thema vanwege het grote aandeel van personeelskosten in de totale begroting. Er is dus een groot financieel en organisatorisch belang om steeds de juiste keuzes te maken. Er staat veel op het spel: beheersing van kosten, voldoen aan wet- en regelgeving, beperken van operationele belasting maar ook goed werkgeverschap, inzetbaarheid van medewerkers en imago als werkgever. In samenwerking met WGV Zorg en Welzijn heeft Aon voor u een gericht aanbod dat een bijdrage levert aan de best mogelijke invulling die u als aangesloten zorgorganisatie kunt geven aan de zaken die hier op het spel staan. Deze samenwerking betekent voor u als aangesloten werkgever directe toegang tot expertise en oplossingen van Aon in het speelveld van gezondheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid. Dit loopt uiteen van analyses en adviestrajecten (bijvoorbeeld over procesinrichting) tot operationele dienstverlening (zoals de uitvoering van eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA). Leden van WGV Zorg en Welzijn profiteren van een substantiële korting of een ander voordeel. Klik hier voor een overzicht met het dienstenaanbod van Aon.

Ook voor de HEAD of controller
De genoemde onderwerpen vragen niet alleen de aandacht van de HR professional, maar in veel gevallen net zo zeer die van uw collega met een financiële verantwoordelijkheid (HEAD, financieel directeur of controller). Door gezamenlijk gebruik te maken van de diensten van Aon die WGV Zorg en Welzijn aanbiedt, zijn beide disciplines in één keer op de hoogte en in staat om de juiste aanpak te bepalen voor de organisatie.

Direct contact met Aon
Wanneer u direct een afspraak met Aon wilt maken om de mogelijkheden te bespreken, kunt u contact opnemen met één van onze vaste contactpersonen Anneloes Ooms, telefoon: 06 55 89 31 73 of e-mail: anneloes.ooms@aon.nl, of Bas Gortworst, telefoon: 06 52 01 21 17 of e-mail: bas.gortworst@aon.nl.

Vertrouwen
WGV Zorg en Welzijn vertrouwt erop hiermee haar leden de interessante optie van de toegevoegde waarde van Aon te bieden. We zijn benieuwd of u er gebruik van zult maken. Laat het ons weten, ook als u in deze korte beschrijving van de dienstverlening nog elementen mist of andere vragen heeft. Neem daarvoor contact op met Maria Perini, telefoon: 088 255 66 50 of e-mail: info@wgvzorgenwelzijn.nl.