Fit-in-je-werk

Werk aan vitale medewerkers! 

Waarom? 
Medewerkers in zorg en welzijn vinden het vaak lastig te verwoorden wat ze zelf nodig hebben om op langere termijn duurzaam inzetbaar (DI) te blijven. 
In de praktijk blijkt dat leidinggevenden in zorg en welzijn graag in gesprek zijn met hun medewerkers over duurzame inzetbaarheid, maar er onvoldoende tijd voor hebben. 

WGV Zorg en Welzijn wil met dit aanbod aangesloten instellingen ondersteunen door Fit-in-je-werk aan te bieden. 

Werkwijze 
In de Fit-in-je-werk gesprekken worden na de vraagverheldering de belangrijkste kernonderdelen van duurzame inzetbaarheid in beeld gebracht en besproken: gezondheid en energie, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werk-privé balans van medewerkers. Als basis gebruiken we hiervoor de online DIX-vragenlijst (Duurzame Inzetbaarheids indeX), een wetenschappelijk gevalideerd instrument ontwikkeld door TNO. 

Tijdens de gesprekken* onderzoekt de medewerker samen met de onafhankelijk adviseur wat hij/zij kan veranderen en stelt hij/zij een persoonlijk actieplan op. Met dit actieplan gaat de medewerker zelfstandig aan de slag. De medewerker koppelt, indien gewenst, de resultaten van het traject zelf terug aan de werkgever.
* Wegens de grote vraag naar Fit-in-je-werk en om de wachttijd te beperken, vinden de gesprekken voorlopig uitsluitend online plaats. 
 
Wat is het resultaat 
De Fit-in-je-werk gesprekken met een onafhankelijk adviseur resulteren in concrete acties waardoor de vitaliteit van de medewerker en inzetbaarheid worden vergroot.

Meer informatie?
Neem dan contact op met één van onze loopbaanadviseurs. Bel: 088 255 66 50 of stuur een email naar [email protected]

Aanmelden
Fit-in-je-werk is in 2023 gratis voor medewerkers van aangesloten instellingen en bestaat uit 2 online gesprekken en een digitale vragenlijst. Medewerkers kunnen zich aanmelden via www.zorgselect.nl/fit-in-je-werk.

LOGO_FIT_IN_JE_WERK