Fit-in-je-werk gesprekken

Werk aan vitale medewerkers! 

Waarom? 
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor iedereen. Vooral medewerkers in zorg en welzijn vinden het vaak lastig te verwoorden wat ze zelf nodig hebben om op langere termijn duurzaam inzetbaar (DI) te blijven. De fit-in-je-werk gesprekken met een onafhankelijk adviseur hebben als doel tot concrete acties te komen waardoor de vitaliteit van de medewerker en inzetbaarheid worden vergroot. 

Het preventieve karakter van de gesprekken zorgt voor vitale medewerkers die in balans blijven. In de praktijk blijkt dat leidinggevenden in zorg en welzijn deze gesprekken graag voeren, maar er onvoldoende tijd voor hebben. 
WGV Zorg en Welzijn wil met dit aanbod aangesloten instellingen ondersteunen door fit-in-je-werk gesprekken aan te bieden. Fit-in-je-werk-gesprekken zijn goed en wenselijk voor alle medewerkers en werkgevers in zorg en welzijn!

Werkwijze 
In de fit-in-je-werk gesprekken worden na de vraagverheldering de belangrijkste kernonderdelen van duurzame inzetbaarheid in beeld gebracht en besproken: gezondheid en energie, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werk-privé balans van medewerkers. Als basis gebruiken we hiervoor de DIX-vragenlijst (Duurzame Inzetbaarheids indeX), een wetenschappelijk gevalideerd instrument ontwikkeld door TNO. 

Tijdens de gesprekken onderzoekt de medewerker samen met de adviseur wat hij/zij kan veranderen en stelt hij/zij een persoonlijk actieplan op. Met dit actieplan gaat de medewerker zelfstandig aan de slag. De medewerker koppelt het persoonlijke advies en de verkregen inzichten over mogelijke vervolgstappen om duurzaam inzetbaar te blijven zelf terug aan de werkgever (indien gewenst). 
 
Wat is het resultaat 
Met de verkregen informatie vanuit de DIX en de op maat aangeboden gesprekken beschrijft de medewerker vervolgacties om duurzaam inzetbaar te blijven. Hierbij is ook aandacht voor acties die de medewerker zelf onderneemt en acties waarbij de werkgever betrokken kan worden. De onafhankelijke rol van de adviseur is hierbij een belangrijk aspect. 
 
Investering (kosten)  
Fit-in-je-werk bestaat uit minimaal 2 gesprekken en een vragenlijst. De kosten hiervoor zijn €395,-. 
Verlenging wordt in overleg met de opdrachtgever besproken en kost €115,- per gesprek. Aangesloten instellingen zijn vrijgesteld van BTW.
 
Meer informatie? 
Neem dan contact op met één van onze loopbaanadviseurs. Bel: 088 255 66 50 of stuur een email naar [email protected]

DSC_7479