Kennisnet

Er is ontzettend veel kennis en informatie beschikbaar. Op Kennisnet bieden wij een selectie van relevante informatie aan die direct toepasbaar is op de werkvloer en die gevalideerd is door experts. Het doel is bruikbare kennis op een gebruiksvriendelijk wijze aan te bieden aan onze achterban. 

  • Zorgtechnologie (hoofdpagina met meer info over lerend netwerk, inspiratievideo's, contactinfo)
    Overzicht tools zorgtechnologie
    Overzicht van circa 30 gevalideerde zorgtechnologie tools, die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Per tool beschrijven we wat het is, hoe het werkt, voor wie het geschikt is en bij welke organisatie(s) u terecht kunt voor vragen over het gebruik van de betreffende tool in de praktijk.
    Digivaardig in zorg en welzijn
    Wilt u aan de slag met het digivaardig(er) maken van uw medewerkers? Op de pagina 'Digivaardig in zorg en welzijn' leest u hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen.