Training Loopbaan APK

Vandaag de dag hebben we te maken met een sterk en snel veranderende arbeidsmarkt, nieuwe wet- en regelgeving en een andere visie op werk en inzetbaarheid. Deze aspecten maken zowel werknemers, als werkgevers steeds bewuster van hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid. Om de medewerker te ondersteunen bij het vergroten van de eigen regie in zijn/haar loopbaan -om daarmee duurzaam inzetbaar te zijn- is de training Loopbaan APK ontwikkeld.

In tijden van onzekerheid en bij organisatieveranderingen is het voor werkgever en werknemer van belang om in beweging te komen. De loopbaanprofessionals van ZorgSelect ervaren met regelmaat discrepantie tussen de vraag en de wensen van de werkgever en de kennis, kunde en ontwikkeling van de medewerker. Deze kloof kan zelfs kan leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie, verminderde werkmotivatie of dalende productiviteit. Om dit te voorkomen organiseren wij de training Loopbaan APK.

Voor wie
De training is bedoeld voor medewerkers die zich bewuster willen worden van (na te denken over) waar zij staan in hun loopbaan. Door de training wordt bewustheid gecreëerd van acties die daaruit voort kunnen vloeien. Tevens wordt advies gegeven hoe deze acties kunnen worden uitgevoerd.

Door wie
De training wordt gegeven door Petra Harink, adviseur ZorgSelect, en bestaat uit twee sessies van drie uur. ZorgSelect is de servicetak van WGV Zorg en Welzijn. De adviseurs van ZorgSelect bieden ondersteuning bij werving en selectie, loopbaan- outplacement- en re-integratietrajecten en testen.

Inhoud training
De onderstaande onderdelen komen aan bod tijdens de training:

1. Vitaal in eigen loopbaan
Hoe investeer je als medewerker actief in je eigen loopbaan, zonder dat er direct sprake is van verandering van werkgever?

2. Profileer jezelf
Als medewerker vergroot je je inzicht in eigen kennis, ervaring, kwaliteiten en talenten en leer je dit te presenteren op een eigentijdse manier in het cv. Ter ondersteuning voor medewerkers die intern en/of extern willen durven bewegen.

3. Actief in eigen loopbaan
De medewerker krijgt zicht op zijn/haar loopbaancompetenties, ervaart hoe belangrijk het is om zich blijvend te ontwikkelen en gaat concreet volgende stappen bepalen om aantrekkelijk te blijven voor uw organisatie en/of op de veranderende arbeidsmarkt.

4. LinkedIn
De medewerker maakt een verdiepingsslag in het gebruik van LinkedIn of gaat de drempel over om LinkedIn te gebruiken. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een profiel, gericht op bijvoorbeeld de oriëntatie op ander werk, het zoeken naar een andere functie of het volgen van de ontwikkelingen in het vakgebied.

5. Netwerken
Netwerken is belangrijk, ook als iemand nog niet op zoek is naar ander werk. De medewerker krijgt informatie, advies en gereedschap om gericht te leren netwerken en werkt aan een eigen 'elevatorpitch'.

Meer informatie
Voor meer informatie/vragen en mogelijkheden voor de training kunt u contact opnemen met Petra Harink, adviseur ZorgSelect, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.

Reacties deelnemers
Organisatie:
“De training loopbaan APK geeft inzicht in eigen kennis, ervaring, kwaliteiten en talenten.”

Analist:
“Ik vond de training van Petra Harink erg positief. Ze gaf een hele nieuwe kijk op ieder persoonlijk. Dat vind ik een erg sterk punt van haar. Verder kwam er uit de training dat analisten meer kunnen dan alleen op een laboratorium werken. De wereld is echt breder als je verder kijkt.”

Analist:
“Door het ontzettend positieve karakter van deze training, komt iedereen met een goed gevoel naar buiten. Het heeft mij een boost gegeven om nieuwe dingen aan te pakken. Mede door deze training was ik in staat om zelfstandig een sollicitatiebrief af te leveren.”

Laborant:
“De interactieve training heeft mij onder andere inzicht gegeven in mijn eigen kwaliteiten en het belang van een pro-actieve houding en netwerken op de huidige arbeidsmarkt. Het enthousiasme en de humorvolle benadering van de trainer had een positieve invloed op mij en de groep.”