Onderzoek lectoren en practoren

In onderwijs en werkveld is er behoefte aan meer inzage in en verbondenheid met de activiteiten rond lectoraten (hbo) en practoraten (mbo). Daarom wordt een overzicht van de activiteiten en projecten gemaakt en jaarlijks bijgehouden. Hierin staat wie samenwerkingspartners binnen zorg en welzijn zijn. Daarnaast gaat de projectgroep praktijkgericht onderzoek initiëren en uitvoeren omtrent vraagstukken over de veranderde zorgmarkt in relatie tot onderwijs. Het eerste onderzoek richtte zich op de zorgprofessional van de toekomst. Hoe moet deze er uitzien, gezien het sterk veranderende werkveld? De resultaten van het onderzoek vindt u via deze link. Verder vindt er jaarlijks een event plaats (fysiek of digitaal) waarbij voortgang en uitwisseling gefaciliteerd worden.

Inventarisatie lectoraten/practoraten
Er is een inventarisatie gedaan welke lectoraten en practoraten er bestaan bij onderwijsinstellingen in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn. Klik hier om de inventarisatie lectoraten/practoraten (augustus 2019) te downloaden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Marieke Zwier, projectmedewerker onderwijs, tel: 088 255 6650 of per e-mail: info@wgvzorgenwelzijn.nl.