Outputcriteria cliënt/student

Voor outputcriteria (prestatie-indicatoren) wordt een systeem geformuleerd dat aansluit op bestaande profielen en individuele behoefte aan kwaliteit van de zorgvrager en de student. De toekomstige werknemer moet niet alleen flexibel en innovatief zijn, maar ook een onderzoekende en ondernemende houding hebben. De 21th-century-skills vormen daarbij een uitgangspunt. Voortgang en resultaten worden regulier gedeeld en waar nodig wordt kennisdeling breder opgepakt, bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten, workshops en conferenties.

De doelen zijn: 

  • Regels/voorwaarden voor (praktijk)leren efficiënt en eenduidig ontwikkelen.
  • Regionale vraagstukken op landelijk niveau aankaarten. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de Afdeling Onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.