Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)

De sector zorg en welzijn staat voor een flinke uitdaging: er komen grote personeelstekorten aan. Daardoor zal het aantal moeilijk vervulbare vacatures fors stijgen. Dit vraagt om actie, gecoördineerd op het niveau van de arbeidsmarktregio en afgestemd tussen alle partijen die voor de aanpak van het arbeidsmarktvraagstuk in de sector zorg en welzijn van belang zijn.

Krachten bundelen
Individuele werkgevers in zorg & welzijn, vakorganisaties, onderwijsveld, zorginkopers (gemeenten/ zorgkantoren/verzekeraars) en het regionaal werkbedrijf zijn betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Met de actieplannen worden de krachten gebundeld om tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn te komen. Samen zorgen we voor een goede, toekomstbestendige personeelsvoorziening in de sector zorg & welzijn. 

Zes actielijnen
Bij het uitvoeren van de actieplannen staan zes actielijnen centraal:

  1. Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
  2. Positief beïnvloeden studie- en beroepskeuze van jongeren en werkzoekenden
  3. Verhogen van opleidings- en sectorrendement
  4. Vergroten en vernieuwen van opleidingsmogelijkheden
  5. Beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat
  6. Nieuwe innovatieve oplossingen bedenken voor de huidige arbeidsmarktproblematiek
Informatie per regio
Lees hieronder meer over de actieplannen aanpak tekorten per regio:
RAAT Achterhoek
RAAT Twente
 
WGV Zorg en Welzijn fungeert als actiecentrum voor de actieplannen. In het eerste stadium van de uitvoering zal de vereniging een aanjaagfunctie op zich nemen, om zo de structuur voor uitvoering vorm te geven.
 
Artikel "RAAT en SectorplanPlus" (BestuurdersMagazine december 2017)
Artikel "Actieplannen tekorten" (BestuurdersMagazine september 2017)