SectorplanPlus

Wat is SectorplanPlus?
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017-2022) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:

• Nieuwe instroom van medewerkers (ook oriëntatiebanen)
• Behoud van zittende medewerkers
• Opscholing via kwalificerende scholing (BBL- en HBO-opleidingen)
• Praktijk- en werkbegeleiders

Wanneer een werknemer binnen één van deze doelgroepen valt, komen verschillende scholingsactiviteiten in aanmerking voor subsidie. Het gaat daarbij om diverse BBL-trajecten (ook 3e leerweg), HBO-duale en -deeltijdtrajecten, Associated Degrees, en verschillende andere (korter durende) trainingen en opleidingen. SectorplanPlus is opgeknipt in vier tijdvakken.

Voortgang en procesinformatie 
De aanvraagperiode voor het 4e (en laatste) tijdvak liep van 2 december t/m 20 december 2019. Het gaat hierbij om opleidingen die starten tussen 1 januari 2020 en 23 augustus 2022. Er kan inmiddels dus niet meer aangevraagd worden voor SectorplanPlus. Wel wordt nagedacht over een vervolg. Meer informatie over bevoorschotting, deadlines, de subsidie Zorg Praktijkleren, controle activiteiten A en B en een mogelijk vervolg op SectorplanPlus leest u in het voortgangsbericht Zomer 2021. 

Meer informatie over SectorplanPlus vindt u op www.sectorplanplus.nl.
Neem voor meer informatie contact op met onze projectleider Ton van Soest via 06 - 20 84 27 24 of via [email protected].