SectorplanPlus

Wat is SectorplanPlus?
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017-2021) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:

• Nieuwe instroom van medewerkers (ook oriëntatiebanen)
• Behoud van zittende medewerkers
• Opscholing via kwalificerende scholing (BBL- en HBO-opleidingen)
• Praktijk- en werkbegeleiders

Wanneer een werknemer binnen één van deze doelgroepen valt, komen verschillende scholingsactiviteiten in aanmerking voor subsidie. Het gaat daarbij om diverse BBL-trajecten (ook 3e leerweg), HBO-duale en -deeltijdtrajecten, Associated Degrees, en verschillende andere (korter durende) trainingen en opleidingen. SectorplanPlus is opgeknipt in een viertal tijdvakken.

Ruim 70 miljoen euro via WGV Zorg en Welzijn!
Voor de arbeidsmarktregio’s Achterhoek, Stedenvierkant (Apeldoorn/Deventer/Zutphen/Harderwijk), Twente en Zwolle/IJsselland komt er via WGV Zorg en Welzijn in totaal ruim € 36 miljoen beschikbaar voor Verpleeghuiszorg en € 35 miljoen voor de overige sectoren binnen Zorg en Welzijn. Een mooie kans om uw opleidingsprojecten mede te financieren! De werkgeversvereniging roept op om vanuit een collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde regionale arbeidsmarkt, uit te gaan van een gezamenlijke aanpak en een duurzame investering van deze impuls.

Vierde tijdvak
De aanvraagperiode voor het 4e (en laatste) tijdvak liep van 2 december t/m 20 december 2019. Het gaat hierbij om opleidingen die starten tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021. Er kan inmiddels dus niet meer aangevraagd worden voor SectorplanPlus. Het Programma van Eisen en de aanvraagprocedure voor het 4e tijdvak vind u hier.
Veel meer informatie over SectorplanPlus vind u op www.sectorplanplus.nl.

Neem voor meer informatie contact op met onze projectleider Ton van Soest via 06 - 20 84 27 24 of via t.vansoest@wgvzorgenwelzijn.nl.