Sterk in je werk, zorg voor jezelf

‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ helpt medewerkers in zorg en welzijn bij hun loopbaanvragen en is er voor iedereen die in deze sector werkt of (weer) wil werken. Inmiddels is het project twee keer door externe onderzoeksbureaus geëvalueerd. De resultaten uit deze onderzoeken en interviews van deelnemers, loopbaancoaches en projectleiders laten in een factsheet zien dat Sterk in je werk werkt!

Sinds de start in 2016 hebben meer dan 45.000 mensen zich aangemeld voor deze gratis loopbaanimpuls. Meer dan honderd loopbaancoaches verspreid over het hele land geven de deelnemers persoonlijk en onafhankelijk advies. Bureau Bartels onderzocht de eerste periode van Sterk in je werk (2016 - 2018) en onderzoeksbureau Regioplan evalueerde de meest recente periode (2019-2021). 

De belangrijkste uitkomsten
De belangrijkste uitkomsten uit de onderzoeken zijn dat ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ relevante componenten bevat die behoud van personeel en (zij-)instroom bevorderen. Voor zorg- en welzijnsmedewerkers helpt Sterk in je werk bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de gewenste ontwikkeling door beter inzicht in de eigen kwaliteiten. Voor zij-instromers helpt Sterk in je werk bij de oriëntatie op een opleiding in zorg en welzijn. Uit de onderzoeken blijkt ook dat het een goed instrument is als schakel in andere landelijke, regionale en sectoroverstijgende initiatieven. De koppeling met andere projecten kan deelnemers nog meer perspectief bieden. Kortom: Sterk in je werk bevordert behoud, duurzame inzetbaarheid en zij-instroom van zorg- en welzijnsmedewerkers.

Vitale sector zorg en welzijn
Hoewel het Sterk in je werk-traject gratis is voor de deelnemer én de werkgever, is een andere vorm van een bijdrage van zorg- en welzijnsorganisaties wel nodig. Bijvoorbeeld door uren beschikbaar te stellen om deelname van medewerkers te stimuleren en te investeren in de ontwikkelbehoefte van de medewerker. Dit helpt om medewerkers voor de organisatie of de sector te behouden. ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ gun je iedereen. Niet alleen voor het werkplezier van de deelnemers zelf maar uiteindelijk ook voor een vitale sector zorg en welzijn. Lees het allemaal in de factsheet ‘Sterk in je werk werkt’.

Wat deelnemers over Sterk in je werk zeggen:

“Ik vond de coachgesprekken heel verfrissend en heel verhelderend. Ik leerde mijn sterke kanten en knelpunten beter kennen en kreeg tips en adviezen voor bij het sollicitatieproces. Deze adviezen neem ik echt mee tijdens het solliciteren.”

“Ik wilde graag in de zorg terechtkomen en wilde weten of ik daar wel goed aan deed. Het loopbaanadvies van Sterk in je werk heeft mij geholpen bij deze vraag. Ik heb een loopbaantest gedaan en daaruit kwam naar voren dat de zorg goed bij mij paste. Dit gaf mij bevestiging om door te zetten met de opleiding en meeloopdagen in de zorg. Ik heb er heel veel aan gehad.” 

Klik hier om een ervaringsverhaal van een deelnemer te lezen.

Meer informatie & aanmelden
Heb jij belangstelling om te gaan werken in de sector zorg en welzijn? Of werk je al in zorg of welzijn, maar moet of wil je iets anders gaan doen? Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? Bezoek dan de website www.sterkinjewerk.nl en vul het aanvraagformulier in.

Logo_Sterk_in_je_Werk_-_2.[1]