Strategisch kennis-inspiratiegesprek werk en mantelzorg

'Een op de drie zorgmedewerkers is mantelzorger’, ‘mantelzorg maakt vaker ziek’ en ‘43% van alle mantelzorgers in zorgorganisaties is tussen de 46 en 55 jaar’. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ door IZZ en de Erasmus Universiteit waar 11.000 zorgmedewerkers aan mee deden.

Wegens succes verlengd!
 
Door de tekorten in de zorg is de inzet van alle medewerkers hard nodig en is het investeren in huidige medewerkers die hun werk combineren met mantelzorgtaken een noodzaak. Dit verlaagt de kans op uitval, minder functioneren en minder uren willen werken. Deze conclusie, samen met de vergrijzing, de arbeidsmarktkrapte, ontgroening en de terugdringing van het ziekteverzuim geven de aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg een zakelijke rechtvaardiging. Maar hoe pakt u dat nu in uw organisatie aan? Hoe kunt u mantelzorg heel concreet, praktisch en eenvoudig integreren in uw strategisch HR-beleid?

Om u te inspireren en inzicht te geven in welke impact mantelzorg op uw organisatie en medewerkers heeft en wat u actief hierin kunt doen, biedt WGV Zorg en Welzijn u een strategisch kennis-inspiratiegesprek met mantelzorg expertisebureau Jong en Veer aan.

Resultaat
Aan het eind van het gesprek is duidelijk wat het belang en de zakelijke rechtvaardiging (business case) is om mantelzorg actief en expliciet te benoemen in het HR/Vitaliteitsbeleid van de organisatie. Er zijn concrete tools en handvatten inzichtelijk gemaakt en het is helder wat de organisatie zelf kan doen om te werken aan een mantelzorgvriendelijk werkklimaat en welke activiteiten daarbij uitgevoerd kunnen worden.

Voor wie
Dit strategisch kennis-inspiratiegesprek is bedoeld voor bestuurders en hoofden P&O/HRM van zorg- en welzijnsinstellingen.

Kosten
Drie lidinstellingen, die nog geen of weinig activiteiten hebben ontplooid op het thema werkende mantelzorger, of hun mantelzorgbeleid weer nieuw leven in willen blazen, kunnen kosteloos een gesprek aanvragen. De toekenning vindt plaats op volgorde van aanmelden. Niet-leden betalen € 750,- (excl. btw).
 
Door wie
Het gesprek wordt gevoerd met Heidi de Jong en/of Gretha van der Veer van adviesbureau Jong en Veer- mantelzorg in bedrijf. Heidi en Gretha hebben ruim 10 jaar ervaring met advisering over het thema werk en mantelzorg binnen organisaties. Zij hebben een groot deel van de inmiddels 300 mantelzorgvriendelijk erkende bedrijven in Nederland begeleid. Dit met het doel de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen en in te zetten op de verbetering van de werk-zorgbalans van medewerkers.
   
Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact op met WGV Zorg en Welzijn, via 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Leden van WGV Zorg en Welzijn over het Strategische kennis - inspiratiegesprek werk en mantelzorg:

Vogellanden
Bij Vogellanden heeft het kennisgesprek ons geïnspireerd om een training voor leidinggevenden en HR te organiseren. De training gaat over de vraag: "Hoe blijf je in verbinding met elkaar, tijdens gesprekken waarin moeilijke en gevoelige onderwerpen ter sprake komen?" De training bood ons heldere inzichten aan de hand van toepasbare methodieken in de praktijk. 

Jans van Gelder, Manager HR Vogellanden

Jarabee
Het kennis-inspiratiegesprek met ons managementteam door Jong en Veer heeft ons meer kennis en inzicht gegeven in het onderwerp mantelzorg. Het leverde ons praktische informatie op om mantelzorg meer op de kaart te zetten binnen de organisatie.

Jeroen Maschhaupt, Personeelsadviseur

Aanmelden strategisch kennis-inspiratiegesprek werk en mantelzorg

Meld u hier aan voor het kennis-inspiratiegesprek.