Versterking zorg- en welzijnsinstellingen als lerende organisaties

Bij zorgorganisaties staan het verlenen van zorg, het faciliteren van eigen regie van cliënten en preventie centraal. Dit kan alleen op kwalitatief hoog niveau plaatsvinden als zij beschikken over adequaat opgeleide medewerkers. Strategisch leerbeleid speelt een belangrijke rol en zal samen met het hbo- en mbo-onderwijs ontwikkeld te worden.  
 
Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met Natasja Blokhorst, projectmedewerker onderwijs, tel: 088 255 66 50 of e-mail: info@wgvzorgenwelzijn.nl.