Zorgpact

De maatschappij verandert en de zorg verandert mee. Dat vraagt om betere zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Hiervoor is samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact fungeert als de aanjager van samenwerking tussen deze partijen. Het pact geeft goede voorbeelden een podium in de Kopgroep en stimuleert een gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten. WGV Zorg en Welzijn speelt hierin een actieve rol.
 
Overzicht van de Koplopers in de regio van WGV Zorg en Welzijn: 

  • De Twentse Zorgacademie: oefencentrum zorgtechnologie 
  • Helpende handen Hengelo: stage-/ervaringsplaats inwoners Hengelo 
  • Care Academy Veluwe: actueel houden kennis/scholing BBL zorgmedewerkers
  • Professioneel samenwerken in de wijk: project en thermometer van Windesheim om samenwerking te meten en te verbeteren
  • Zorg Trainings Centrum: Zorg-Ethisch-Lab, Zorg-Technisch-Lab, Wijkzorg-Lab in Zwolle
  • Allyoucanlearn.EU: digitaal open leerplatform
  • Wijkleercentra Achterhoek: kennismaken met de beroepspraktijk
  • Kennistoetsenbank: Prove2Move (Aventus, Deltion, Landstede en ROC van Twente) 
  • Wijklink Oost: Platform voor verpleegkundigen, docenten en studenten in de Achterhoek, Salland en Twente 
  • Ondersteuning Thuis, passende thuiszorg: stage/leerteams Bronkhorst

Het Zorgpact is eind 2018 afgesloten. De initiatieven van de Koplopers worden voortgezet in het Actie Leer Netwerk. Neem voor meer informatie contact op met Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.