Aansluiten bij WGV Zorg en Welzijn

WGV Zorg en Welzijn is opgericht door en voor de sector zorg en welzijn en pakt in regionaal verband vraagstukken rond instroom en behoud van personeel op. Zij komt daarbij op voor de regionale belangen van de sector. Daarnaast fungeert de vereniging als regionaal kenniscentrum. Zij verbindt en ontsluit kennis en informatie, biedt daaraan gekoppeld een hoogwaardig service- en dienstenpakket en stimuleert Goed Werkgeverschap. Onder het label ZorgSelect levert de vereniging verschillende activiteiten op het gebied van werving en selectie, loopbaanadvisering en testen. Via mantelcontracten kunt u als individuele instelling tegen voordelige tarieven producten en diensten op het gebied van de personeelsvoorziening afnemen en profiteren van kortingen. Door deze gezamenlijke inkoop via WGV Zorg en Welzijn kan enerzijds de vraag worden gestroomlijnd, waardoor meer maatwerk mogelijk is, en anderzijds worden gunstige (financiële) condities gecreëerd.

Voorwaarden lidmaatschap
Instellingen moeten aan de volgende kenmerken voldoen om lid te kunnen zijn van de vereniging:

  1. er moet sprake zijn van een organisatie die zorg of hulp verleent;
  2. de aard en omvang van de organisatie dient aan te sluiten bij de diversiteit van aandachtsgebieden van de vereniging (informatievoorziening, beeldvorming en imago, instroom en behoud van personeel, HRM-beleid en goed werkgeverschap);
  3. de organisatie dient relaties te onderhouden met andere zorg- en welzijnsinstellingen in de regio c.q. dient onderdeel te zijn van een zorgnetwerk;
  4. de financieringsvorm van de organisatie die verzoekt om toetreding, dient aan te sluiten bij die van de reeds deelnemende organisaties, dat willen zeggen behorend tot de gepremieerde en/of gesubsidieerde sector;
  5. de instelling dient voor haar medewerkers een CAO uit de zorg- of welzijnssector te hanteren;
  6. de instelling dient ook daadwerkelijk zorg- of hulpverleningsactiviteiten uit te voeren in Overijssel, Noord- of Oost-Gelderland, of personeelsvoorziening van de instelling is deels op deze regio georiënteerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met WGV Zorg en Welzijn, tel: 088 255 66 50, of onderstaand formulier invullen.

Lidmaatschap

Vul onderstaand formulier in als u lid wilt worden of meer informatie wilt.

Bezoekadres

Postadres

Contactpersoon

Informatieaanvraag