Actie Leer Netwerk

De maatschappij verandert en de zorg verandert mee. Dat vraagt om betere zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Hiervoor is een samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Actie Leer Netwerk (voorheen Zorgpact) fungeert als aanjager van samenwerking tussen deze partijen. Het Actie Leer Netwerk geeft goede voorbeelden een podium in de Kopgroep en stimuleert een gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten en de RAAT-activiteiten. WGV Zorg en Welzijn speelt hierin een actieve rol.

Koplopers in Oost-Nederland
In de afgelopen jaren heeft een flink aantal projecten uit Oost-Nederland zich gemeld als koploper in de zorg. Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve arbeidsmarktinitiatieven waarin concrete resultaten zijn geboekt in de aanpak van het personeelstekort. Hieronder een aantal koploper-initiatieven die in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn plaatsvinden:

Meer informatie
Klik hier om naar de website van Actie Leer Netwerk te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.