Nieuws

Medewerker Centraal Week van 15 t/m 19 november
14-10-2021
Even een positieve boost, even iets leuks, even stilstaan bij jezelf en ja graag… even inspiratie. Werk jij als medewerker in zorg en welzijn in Oost-Nederland? Dan kun je van maandag 15 tot en met vrijdag 19 november 2021 gratis meedoen aan verschillende inzichtgevende, herkenbare, zinvolle, energiegevende webinars en online workshops. Dit jaar staat de week in het teken van aandacht, waardering en preventie.
Lees meer

Tweede editie BestuurdersMagazine 2021 verschenen
30-09-2021
De tweede editie van het BestuurdersMagazine 2021 is verschenen. Met nieuws en achtergronden over leiderschap, jobcrafting & jobcarving, competentiegericht opleiden, samenwerking in de regio’s, Taakbrigades en meer! Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Prinsjesdagmemo 2021
22-09-2021
Traditiegetrouw heeft het bureau van RegioPlus de Miljoenennota doorgenomen en een handig overzicht gemaakt van alle relevante beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In de memo vind je de voor zorg- en welzijn relevante arbeidsmarkt plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties, samengevat per ministerie.
Lees meer

Column Susanne Katus - september 2021
14-09-2021

Lees meer

[BLOG] Blijf bij mij!
13-09-2021
Wie regelmatig het nieuws volgt is het niet ontgaan: de zorgsector heeft het zwaar. Aan de ene kant is het moeilijk om aan nieuwe personeel te komen en aan de andere kant is het verloop van zorgprofessionals hoog. Een zorg, een probleem en een uitdaging dus op meerdere vlakken. Werkgevers peinzen zich dan ook suf om hier een oplossing voor te vinden die werkt!
Lees meer

Save the date: Toolbox Onboarding (online kick-off) 14/10/21
08-07-2021
Voldoende, goed opgeleide collega’s werven én behouden voor de zorg. Zorgen voor een goede ‘landing’ van nieuwe collega's binnen jouw organisatie. Een uitdaging op zich! Herkenbaar? De toolbox Onboarding biedt uitkomst! We inspireren je graag op 14 oktober tijdens de online kick-off bijeenkomst!
Lees meer

Save the date: Leergang HR=Menskracht (kick-off) 24/09/21
07-07-2021
Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? Leergang HR=Menskracht geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.  
Lees meer

Terugblik op een succesvolle kennissessie over ‘Job crafting en - carving’
07-07-2021

Lees meer

Ruimte voor de zorgprofessional [Column Susanne Katus - juli 2021]
07-07-2021
Na een roerige start van 2021 staat nu de vakantie voor de deur. Versoepelingen van de coronamaatregelen zijn van kracht gegaan, Nederland gaat een beetje terug naar ‘normaal’. Er is nu tijd voor herstel en rust. Toch moeten we alert blijven en zorg dragen voor onze zorgprofessionals. We moeten ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling en ervoor zorgen dat ze in hun kracht blijven. Zoals Rob Jaspers, voorzitter Raad van Bestuur GGNet, tevens voorzitter WGV Algemene Ledenvergadering, zegt: “Het is de hoogste tijd dat er weer ruimte komt voor vakmanschap en professionele autonomie.”
Lees meer

[BLOG] Uilskuikens
06-07-2021
Recent heb ik de overstap gemaakt naar een nieuwe werkgever, WGV Zorg en Welzijn. Terug naar een voor mij ‘oud nest’, maar in een nieuwe rol met onbekende nieuwe collega’s en ook bekende oud-collega’s. Met vallen en opstaan, zo zie ik het inwerken bij een nieuwe werkgever. Het proces van groeien, leren en fouten maken naar uiteindelijk figuurlijk het nest verlaten en zelfstandig kunnen werken. Het lijkt sterk op het proces dat onze uilskuikens ook hebben doorlopen.
Lees meer

Voortgangsbericht SectorplanPlus zomer 2021
05-07-2021

Lees meer

Jaarverslag 2020 gepubliceerd: 'doen wat nodig is'
28-06-2021
2020. Een jaar dat voor iedereen, maar zeker voor de sector zorg en welzijn, de boeken ingaat als intens, heftig en onvergetelijk. Het jaar dat van ons allemaal het uiterste heeft gevraagd op alle vlakken.
Lees meer

Landelijk uitstroomonderzoek van werknemer naar ZZP-er
14-06-2021
Een groep zorg- en welzijnsprofessionals verlaat de werkgever om niet meer als werknemer maar als zzp-er in de sector verder te gaan. Waarom is dat?
Lees meer

Taakbrigades Zorg succesvol van start
10-06-2021
In de Achterhoek is WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Randstad en Gemeente Doetinchem gestart met de uitrol van de zogeheten Taakbrigades. Op dit moment worden de eerste drie groepen, met in totaal 25 leerlingen, opgeleid. Inmiddels zijn er groepen gestart bij InteraktContour, IJsselheem, Careaz en Sensire, binnenkort volgen er meer.
Lees meer

Aanvraag subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’ verlengd
08-06-2021
Afgelopen jaar vroeg veel van onze zorgprofessionals en zorgorganisaties. De komende periode gaan inhaalzorg en herstel van zorgprofessionals hand in hand. Het kabinet besloot daarom de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg te verlengen tot en met 31 december 2021. Deze zogenaamde coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Voor periode 2 is € 40 miljoen beschikbaar.
Lees meer

Zorg Praktijkleren: minder werk en meer opbrengst!
31-05-2021
De subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgevoerd door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), in opdracht van het ministerie van OCW. Jaarlijks wordt zo een 140 mln. uitgekeerd, waarvan tussen de 20 en 25% in de sector zorg en welzijn terecht komt. De subsidie is o.a. bedoeld voor begeleiding op de werkplek (voor BBL- en HBO-duale leerlingen). Samenloop met de subsidie uit het SectorplanPlus is toegestaan.
Lees meer

Tijd van kansen en een nieuw perspectief [Column Susanne Katus - mei 2021]
17-05-2021
In het eerste jaar dat ik bij WGV werkte, heb ik met veel verschillende opvattingen, denkrichtingen, mensen, in- en extern kennisgemaakt. En hoewel onze basis natuurlijk ligt bij het faciliteren van de werkgevers van zorg- en welzijnsinstellingen, is mij veel duidelijk geworden.
Lees meer

De oogst van Ik weet RAAT
17-05-2021
Medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties in Gelderland werden via het project Ik weet RAAT uitgedaagd goede ideeën in te dienen om collega’s te behouden of slimmer te werken. Ondanks het pittige coronajaar is het de meeste Ik weet RAAT- winnaars gelukt om de uitwerking van hun winnende idee voort te zetten. Dat is natuurlijk fantastisch, want juist nu zijn hun ideeën, die bijdragen aan de aanpak van de tekorten, meer dan welkom!
Lees meer

Proeftuin Twente “Nationale Zorgreserve”
17-05-2021
“Naoberschap”, elkaar met raad en daad bijstaan, dat maakt Twente sterk, ook in het zorglandschap. Niet zo gek dus, dat in Twente een proeftuin start voor de Nationale Zorgreserve. In deze opzet zijn oud-professionals inzetbaar in instellingen tijdens een crisis. Verschillende zorginstellingen zijn al betrokken in Twente: Ziekenhuisgroep Twente en Medisch Spectrum Twente, zorgorganisatie CarintReggeland, revalidatiecentrum Roessingh, Hospice Enschede, Thoon, en Aveleijn.
Lees meer

Op weg naar een gezonde werkomgeving
17-05-2021
Het vitaliteitsprogramma ‘De Gezonde Werkomgeving voor de zorg en welzijn Oost-Nederland’ zet de medewerker en zijn/haar gezondheid centraal. In dit programma biedt WGV werkgevers inspiratie om een werksituatie te creëren met aandacht voor het welzijn en gezondheid van medewerkers.
Lees meer

[BLOG] De arbeidsmarkt in 2030: helemaal anders?
06-05-2021
Is het voorstelbaar dat we in 2030 minder personeel nodig hebben in de sector zorg en welzijn en dat de zorg en welzijn ook nog eens goedkoper is? Gewoon omdat we bijvoorbeeld optimaal gebruik maken van zorgtechnologie. En omdat Tech-bedrijven zich op de zorgmarkt hebben gestort. Ik weet niet of dat onze toekomst zal zijn, wel ben ik er van overtuigd dat de arbeidsmarkt in 2030 er anders uit gaat zien. Ik zou bijna zeggen; “moet zien”.
Lees meer

Nieuwe Regio Coördinator Achterhoek
28-04-2021
19 april is onze nieuwe Regio Coördinator Femke Rhebergen gestart voor de regio Achterhoek.
Lees meer

'Een app ontlast het zorgpersoneel' | eerste editie BestuurdersMagazine 2021 verschenen
12-04-2021
De eerste editie van het BestuurdersMagazine 2021 is verschenen. Met nieuws en achtergronden over zorgtechnologie, het Twentse Huis voor de zorg, het jaarplan van de WGV, het Achterhoekse mobiliteitsteam, de onderwijsvisie en meer! Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Zorgprofessional en cliënt staan centraal in onderwijsvisie Oost-Nederland
08-04-2021
Leren met hoofd, handen en hart. Dat is wat onze aankomende zorgprofessionals gaan ervaren als zij in Oost-Nederland een opleiding volgen. Hybride leren of professionele leergemeenschappen, een leven lang ontwikkelen, flexibele opleidingsroutes en innovatie zijn de ingrediënten van de onderwijsvisie van 4 HBO-, 8 MBO-instellingen en de 180 leden van de WGV Zorg en Welzijn.
Lees meer

[BLOG] Vier redenen om de arbeidsmarkt te duiden in cijfers
08-04-2021
De staat van de arbeidsmarkt in cijfers. Voor mij is dat verre van absoluut. Want zodra je de cijfers hebt afgedrukt, zijn ze alweer verouderd. Het heeft daarom (en om nog wel veel meer andere redenen) geen zin om het te hebben over de juistheid van een getal. Veel nuttiger vind ik het om te praten over een trend of ontwikkeling.
Lees meer

Mantelzorgers: steun vanuit de overheid krijgt zware onvoldoende
06-04-2021
Nationaal Mantelzorgonderzoek toont knelpunten ouderenzorg
Lees meer

WGV feliciteert Aveleijn met VGN Gehandicaptenzorgprijs
04-04-2021
De Twentse zorginstelling Aveleijn heeft de VGN Gehandicaptenzorgprijs gewonnen. Aveleijn kreeg de prijs voor een project waarbij bewoners met een verstandelijke beperking contact maken met mensen buiten hun vertrouwde kring. De VGN Gehandicaptenzorgprijs stond in het teken van eenzaamheid. In het winnende project werden kunstenaars met en zonder beperking aan elkaar gekoppeld om samen kunst te maken.
Lees meer

Een korte analyse van de regiorapportage verzuim
01-04-2021
Corona is nog steeds actueel en heeft zijn weerslag op de vitaliteit van medewerkers in de zorg. Verzuim was altijd al een belangrijk thema in de sector zorg en welzijn, maar wordt door de huidige corona-pandemie uitvergroot en staat bovenaan de agenda. Welke impact hebben alle ontwikkelingen op de verzuimcijfers in de zorg? En hoe kunt u met inzicht beter sturen op verzuim? Vernet neemt u mee in de actuele verzuimcijfers.
Lees meer

Jaarplan 2021 beschikbaar
24-03-2021
WGV publiceert jaarplan 2021 met heldere speerpunten en een duidelijke koers.
Lees meer

Column Susanne Katus - maart 2021
17-03-2021
Het eerste kwartaal van 2021 loopt alweer op zijn einde. Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief stapt Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben samen met u benieuwd naar de uitkomst. Een nieuw kabinet, een nieuwe koers. Een nieuwe beleidsperiode die bepalend wordt voor onze sector. Ik kijk er kritisch maar zeker met vertrouwen naar uit!
Lees meer

H.M. Koningin Máxima aanwezig bij start Ontdekdezorg week
16-03-2021
Op 22 maart zal H.M. Koningin Máxima aanwezig zijn bij de start van de Ontdekdezorg week 2021. Zij gaat digitaal in gesprek met zorgprofessionals die vanuit een heel ander beroep de overstap hebben gemaakt naar een baan in zorg en welzijn.
Lees meer

Corona-fitpakket geslaagd met mooie inzichten en ervaringen
16-03-2021
Om voor een ander te kunnen zorgen, moeten professionals goed voor zichzelf zorgen. Zéker in deze huidige tijd. Daarom bood WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met het Zilveren Kruis haar achterban de kans om zorgprofessionals mee te laten doen met het corona-fitpakket. Een divers pakket bestaande uit een Zelfzorg Retreat, een 1.000.000 Stappen Challenge en VRelax Experience. Meer dan 700 deelnemers hebben meegedaan aan één van de onderdelen van het corona-fitpakket.
Lees meer

Evaluatie Zelfzorg Retreat
08-03-2021
WGV Zorg en Welzijn heeft in samenwerking met het Zilveren Kruis in februari het corona-fitpakket gelanceerd. Met dit pakket kan de werkgever handvatten geven aan zijn/ haar medewerkers voor een eerste stimulans tot meer bewegen, voor meer inzicht en bewuster bezig zijn met het vinden van de juiste balans.
Lees meer

Overkoepelende brief over adviezen Commissie Werken in de Zorg 2020
05-03-2021
Net als in 2018 en 2019 adviseerde de commissie Werken in de Zorg ook in 2020 over de aanpak van de personeelstekorten in de sector zorg en welzijn. Conclusie is dat veel inspanningen zijn geleverd en toch is het niet genoeg; het transformeren van de arbeidsmarkt in de zorg kan alleen samen en in hogere versnelling!
Lees meer

Van Subsidiekaart naar nieuwe Subsidiewijzer RegioPlus
04-03-2021
Als werkgever in Zorg en Welzijn zijn er veel subsidies waarvan uw organisatie gebruik kan maken. Het kan echter lastig zijn om hiervan een duidelijk overzicht te krijgen en te bepalen welke subsidies voor u relevant zijn. RegioPlus, het samenwerkingsverband van de veertien regionale werkgeversorganisaties waar ook WGV Zorg en Welzijn toe behoort, heeft destijds een subsidiekaart opgesteld en heet nu subsidiewijzer.
Lees meer

Samenvatting subsidieregeling coronabanen in de zorg
03-03-2021
Op zoek naar een samenvatting met betrekking tot subsidieregeling voor coronabanen in de zorg?
Lees meer

Evaluatie 1.000.000 Stappen Challenge
25-02-2021
WGV Zorg en Welzijn heeft in samenwerking met het Zilveren Kruis in februari het corona-fitpakket gelanceerd. Met dit pakket kan de werkgever handvatten geven aan zijn/ haar medewerkers voor een eerste stimulans tot meer bewegen, voor meer inzicht en bewuster bezig zijn met het vinden van de juiste balans.
Lees meer

Behoefte van VVT instellingen niveau 3 personeel t.b.v. derde golf en vakantietijd
22-02-2021
Diverse instellingen hebben richting WGV aangegeven nu behoefte te hebben aan niveau 3 personeel. Dit om goed voorbereid te zijn op de derde golf.
Lees meer

[BLOG] Digitaliseringskoorts
18-02-2021
Sneeuw biedt mij hoop, verbindt en laat mij genieten van een prachtige witte wereld. Het bracht mij de afgelopen week in een andere prettige stemming.
Lees meer

Zorgstudenten opgeroepen om te helpen in de zorg
18-02-2021
Het landelijk initiatief Extra handen voor de zorg verbindt mensen die willen helpen tijdens de coronacrisis aan zorgorganisaties, die hard hulp kunnen gebruiken. Met een landelijke online wervingscampagne die op 18 februari van start is gegaan, richt zij zich nu specifiek op zorgstudenten. Ook deze bijna-zorgprofessionals zijn met hun opgedane kennis van waarde om de zorg tijdens corona te ondersteunen.
Lees meer

Sociaal werk rendeert
16-02-2021
Sociaal werk draagt bij aan een betere kwaliteit van leven, het voorkomen van zorg en kan daarmee de personeelstekorten in de zorg dempen. Dat concludeert onderzoeksbureau SEOR in opdracht van Sociaal Werk werkt! Uit de meta-analyse van businesscases van sociaal werk blijkt dat sociaal werk op maatschappelijk, economisch en financieel vlak veel oplevert.
Lees meer

Een innovatieve stap op het gebied van jongerenvoorlichting: Tmrrw
12-02-2021
WGV Zorg en Welzijn ondertekende onlangs samen met zes (regionale) partners een samenwerkingsovereenkomst met startup Tmrrw (Tomorrow). Tmrrw ontwikkelt een app waarmee jongeren zich vanaf de bank kunnen oriënteren op studies en beroepen, van alle niveaus en álle sectoren. De app draagt bij aan de realistische beeldvorming voor jongeren die zich oriënteren op leren en werken in Zorg en Welzijn en kan daarmee (voortijdig) uitval voorkomen. Een innovatieve stap in jongerenvoorlichting, die aansluit bij de doelgroep en waaraan alle zorg- en welzijnsorganisaties laagdrempelig en kosteloos kunnen deelnemen en gebruik van kunnen maken. 
Lees meer

Wendbaar aan het werk, doet uw organisatie mee?
11-02-2021
De impact van corona op de samenleving en op het werk is enorm. Wat doet dit met collega’s nu, maar ook straks als de derde golf wegebt. Hoe houdt u collega’s nu en in de toekomst inzetbaar? Met aandacht voor duurzame inzetbaarheid draagt u bij aan het behoud van uw medewerkers. Al 16 organisaties hebben zich inmiddels aangemeld. Doet u ook mee? Aanmelden kan tot 31 maart 2021.
Lees meer

Nieuws rondom SectorplanPlus
09-02-2021
Begin december informeerden we u over de landelijke toekenning van in totaal 234,5 miljoen euro voor het vierde tijdvak van SectorplanPlus. Naast het beschikbare budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten in tijdvak 4, stelde het ministerie een additioneel bedrag van 22,5 miljoen beschikbaar voor corona-gerelateerde scholing. In dit nieuwsbericht vindt u meer informatie over de projectovereenkomst 4e tijdvak, deadlines en een mogelijk vervolg op SectorplanPlus.
Lees meer

Column Susanne Katus - februari 2021
09-02-2021
Het voorjaar zit in de lucht, ik hoor de vogels fluiten en de dagen worden langer. Dat stemt je vrolijk. De sneeuwval en de vorstperiode doen daar niks aan af. Het ritme van de natuur laat zich door niets tegenhouden. Tegelijkertijd vraag ik mij af: “Wat gaat de derde golf betekenen voor de instellingen? En hoe kunnen wij bijstaan?” Een dubbel gevoel.
Lees meer

Coronabanen om de zorg te ontlasten
08-02-2021
Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en de druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten, maakt de overheid bijna 3.500 voltijds coronabanen mogelijk. Coronabanen zijn gesubsidieerde banen waar geen of beperkte zorgscholing voor nodig is. Deze banen zijn bedoeld voor tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel tot 1 juli 2021.
Lees meer

[BLOG] Heb jij de Tibetanen al ontmoet? 
28-01-2021
Vanaf begin januari heb ik dagelijks contact met de Tibetanen. Mijn zus daagde mij uit. Natuurlijk zijn goede voornemens voor veel mensen een logisch begin van het nieuwe jaar. We drinken een maand niet vanwege ‘dry january’. We bewegen meer: overal zie je puffende, rode hoofden langskomen tijdens je reguliere hardlooprondje. En minder eten of gezonder, zonder suiker, past hier helemaal bij.
Lees meer

Column Susanne Katus - januari 2021
13-01-2021
Allereerst wil ik u een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen, ondanks deze lastige tijd. Wat heeft corona voor een extreme omslag gezorgd in onze samenleving. Wat doet dit met mensen en wat gaat dit allemaal betekenen op de lange termijn? De politiek is nu met name bezig met de verkiezingen die op komst zijn. VWS heeft hiervoor de discussienota 'Zorg voor de Toekomst' opgesteld. WGV Zorg en Welzijn is hierover in gesprek met leden en we komen met een gezamenlijke reactie namens Oost-Nederland.
Lees meer

Bevindingen commissie Werken in de Zorg 2020
11-01-2021
De commissie Werken in de Zorg heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. VWS heeft de commissie verzocht om in 2020 het accent te leggen op de actuele lessen vanuit coronacrisis: Welke lessen zijn er te leren voor de regionale en voor de landelijke arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn vanuit de coronacrisis?
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven