Nieuws

[BLOG] Achter de bomen gloort het bos
15-10-2019
Wat mij opvalt in mijn nieuwe werkkring WGV Zorg en Welzijn is dat ieder met zijn eigen kansen, mogelijkheden, belemmeringen of knelpunten stoeit. Afgelopen week vroeg een relatie mij of ik door de bomen het bos al zag. Vanuit mijn functie spreek ik verschillende mensen, en hoor ik nog wel eens wat….. Soms lichtelijk verwonderd over wat ik heb gehoord, vertrek ik dan weer huiswaarts. En ik weet niet alles van alles, maar ik ga wel een poging doen om je op het spoor van nieuwe ideeën en of mogelijke oplossingen te zetten.
Lees meer

Sterk in je werk-week
14-10-2019
De Sterk in je werk-week is een week speciaal voor zorg- en welzijnsmedewerkers om hun werk gezond en met plezier te kunnen blijven doen. Tijdens deze week die van 18 t/m 22 november '19 plaatsvindt, kunnen medewerkers van deelnemende organisaties gratis meedoen aan allerlei activiteiten die worden georganiseerd door de deelnemende organisaties en de loopbaanadviseurs van ZorgSelect. De activiteiten variëren van een workshop ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ en een lezing over de overgang tot loopbaangesprekken en een workshop Bokscoaching. Medewerkers kunnen zich vanaf 14 oktober inschrijven voor de verschillende activiteiten.
Lees meer

Opbrengsten anders en slimmer verantwoorden binnen SectorplanPlus
08-10-2019
Op 19 en 20 juni 2019 zijn medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), RegioCoöp, enkele vertegenwoordigers van regionale werkgeversorganisaties, EY en diverse zorgorganisaties uit alle branches in Zorg en Welzijn bij elkaar gekomen voor de tweedaagse sessie ‘Anders en Slimmer verantwoorden SectorplanPlus’.
Lees meer

'RAAT van advies' gaat van start
30-09-2019
Met de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten wordt gewerkt aan het terugdringen van de tekorten in de sector Zorg en Welzijn. Vanuit de vier arbeidsmarktregio’s (Twente, Achterhoek, Zwolle en Stedendriehoek en Noord-Veluwe) starten we met één adviesraad van zorgprofessionals uit alle branches van zorg en welzijn. Deze adviesraad van zorgprofessionals gaat meedenken en adviseren over veranderingen die nodig zijn in zorg en welzijn. Op maandag 30 september vindt de startbijeenkomst plaats bij De Gasfabriek in Deventer.
Lees meer

Samen sterk in de regio Twente: goed werkgeverschap
20-09-2019
Tijdens het congres Samen sterk in de regio Twente werden doelen bepaald om voldoende en goed toegerust personeel in deze regio te vinden en te behouden. Twee inleiders zorgden voor inspiratie en daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag.
Lees meer

Prinsjesdagmemo 2019
19-09-2019
Traditiegetrouw heeft het bureau van RegioPlus de Miljoenennota 2020 doorgenomen en een handig overzicht gemaakt van alle relevante beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In de memo vindt u de voor zorg- en welzijn relevante arbeidsmarkt plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties, samengevat per ministerie.
Lees meer

Deelname Onderwijsbeurs Noordoost 2019
19-09-2019
Op 4 en 5 oktober 2019 vindt de Onderwijsbeurs Noordoost plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Imago en beroepsbeeldvorming zijn landelijk speerpunten en ook WGV Zorg en Welzijn hecht hier grote waarde aan.
Lees meer

Innovatie en technologie, 25 jaar onderwijsvernieuwing en ontwikkelingen RAAT in septembernummer BestuurdersMagazine
19-09-2019
De derde editie van het BestuurdersMagazine in 2018 is gepubliceerd. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Instroomonderzoek: Instroom studenten stijgt, maar inspanningen blijven nodig
18-09-2019
Het opleiden van genoeg medewerkers voor de toekomstige arbeidsmarkt rondom zorg en welzijn is één van de grootste uitdagingen. Uit onderzoek van Bureau Bartels naar de instroom, deelname en diplomering van studenten binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn blijkt dat de regio het ten opzichte van landelijke cijfers goed doet. Tegenhanger hiervan is echter dat regio Oost-Nederland deze toekomstige potentiële medewerkers hard nodig zal hebben. Actieprogramma’s zoals RAAT en doorlopende inspanningen rondom dit thema blijven daarom onmisbaar.
Lees meer

Een HBO diploma in twee jaar, het kan ook in het domein Gezondheid en Welzijn op hogeschool Windesheim
13-09-2019
De Associate degree Sociaal Werk in de Zorg start in september met een voltijd/duale variant.
Lees meer

Aankondiging vertrek directeur Gerard Nederpelt
06-09-2019
Gerard Nederpelt heeft deze week aangekondigd per 1 januari 2020 te vertrekken als directeur van de werkgeversvereniging. Na ruim 25 jaar aan het roer te hebben gestaan, stopt hij met werken en draagt hij het stokje over.
Lees meer

Verzuimpercentage zorg & welzijn wederom gestegen
16-08-2019
De regiorapportage van Vernet met verzuimcijfers voor de zorgsector, over de laatste twee kwartalen van 2018 en de eerste twee kwartalen van 2019, laat zien dat het gemiddelde verzuimpercentage weer is gestegen. In vergelijking met dezelfde kwartalen van vijf jaar geleden laten de verzuimpercentages een grote stijging zien.
Lees meer

Vernieuwde subsidiekaart voor werkgevers
06-08-2019
Als werkgever in zorg en welzijn kunt u gebruikmaken van veel verschillende subsidies. Ziet u door de bomen het bos nog? De door RegioPlus opgestelde subsidiekaart helpt u overzicht te krijgen.
Lees meer

Originele banenmarkt bij de Noorderboog
31-07-2019
Hoe bereik je een grote groep mensen die in jouw organisatie zou willen werken? En hoe zorg je dat degenen die er werken, daar met plezier zullen blijven? Zorggroep Noorderboog bedacht er iets op.
Lees meer

Factsheets ‘Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg’
30-07-2019
Onlangs zijn de factsheets ‘Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg’ verschenen. Deze factsheets zijn gemaakt in opdracht van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). De factsheets zijn gebaseerd op gegevens die verzameld zijn in het kader van het onderzoek dat Nivel en Prismant in het najaar van 2018 hebben uitgevoerd voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de landelijke huisartsenvereniging (LHV)
Lees meer

Besparing door koppeling SectorplanPlus- en Praktijkleren portal
30-07-2019
Goed nieuws voor organisaties die in schooljaar 2018-2019 leerwerkplekken voor BBL-en/of HBO duaal leerlingen hebben aangeboden. Naast SectorplanPlus kan er ook gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling Praktijkleren. Het gaat dan om een bedrag van maximaal € 2.700,- per leerling per jaar!
Lees meer

Tijdelijke opdracht: projectleider
18-07-2019
Voor het begeleiden van het voortraject en later het ontwikkelen van een uitgebreide digitale omgeving voor werken, ontwikkelen en leren in zorg en welzijn (loopbaanportal) zoekt het samenwerkingsverband RegioPlus een tijdelijke projectleider / product owner. De opdracht is opgedeeld in twee fases: Voortraject en offertefase, en Begeleiding bouw van het systeem.
Lees meer

Anders en Slimmer Verantwoorden SectorplanPlus
10-07-2019
Verantwoording van geld en activiteiten in de zorgsector is een complex onderwerp. Voor de oplossing van knelpunten zijn meestal veel partijen nodig. Met elkaar kom je een stuk verder. Dat geldt ook voor de verantwoording van de subsidie voor het SectorplanPlus. Half juni werd tijdens een 2-daagse met inzet en betrokkenheid van alle schakels in de keten gekeken: kan het anders, slimmer? En: hoe dan?
Lees meer

WGV Zorg en Welzijn viert 25 jarig bestaan
22-06-2019
Gisteren (21 juni 2019) vond de conferentie ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van WGV Zorg en Welzijn plaats bij de Apenheul in Apeldoorn.
Lees meer

[BLOG] 25 jaar WGV Zorg en Welzijn
19-06-2019
De werkgeversvereniging bestaat op 21 juni 2019 precies 25 jaar. Ik kan me de dag herinneren dat we bij de notaris in Enschede zaten om de akte van oprichting te laten passeren.
Lees meer

Verzuimaanpak, onboarding en (25 jaar) leiderschap in juninummer BestuurdersMagazine
18-06-2019
De tweede editie van het BestuurdersMagazine in 2019 is gepubliceerd. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau
Lees meer

Provincie Gelderland maakt Blikopenerprojecten van Educatiepunt mogelijk
29-05-2019
Zowel technische bedrijven als zorginstellingen werken hard aan het opleiden en werven van nieuw personeel. Om kinderen en jongeren al in een vroeg stadium kennis te laten maken met brede mogelijkheden in hun sector, werken ze graag mee aan de ontwikkeling van projecten met scholen.
Lees meer

Jaaroverzicht 2018
28-05-2019
Het jaar 2018 stond in het teken van de uitwerking en uitvoering van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). In het kader van het actieprogramma Werken in de Zorg, actielijn ‘Meer kiezen voor de zorg’, ging de landelijke publiekscampagne Ik Zorg van start en zijn vier regionale contactpunten Ontdek de zorg ingericht.
Lees meer

“RAAT van advies”: opzetten adviesraad van zorgprofessionals
22-05-2019
De invloed en betrokkenheid van zorgprofessionals bij het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken op regionaal niveau is van groot belang. Door het instellen van een ‘raat van advies’ willen we bij zorgprofessionals de bewustwording vergroten, gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en goede ideeën bovenhalen.
Lees meer

[BLOG] Aan JOU hebben we wat!
16-05-2019
De jeugd is onze toekomst. Wij moeten hun humor, lef en nieuwsgierigheid prikkelen. Als wij in de toekomst ook nog goede zorg willen ontvangen dan moeten we de jeugd laten zien en ervaren hoe mooi het vak is van bijvoorbeeld verzorgende, verpleegkundige, begeleider of een ander beroep in zorg en/of welzijn. Ook het kennismaken met de verschillende doelgroepen in zorg en welzijn is belangrijk om vooroordelen en onwetendheid voor te zijn. Door het doen en ervaren krijgen jongeren een reëler beeld en kan er een bewuste keuze worden gemaakt voor een bepaalde opleiding en/of beroep. Hierdoor zal er minder uitval zijn tijdens de opleiding en behouden we hen voor zorg en welzijn.
Lees meer

Naar duurzaam inzetbare medewerkers met het project Wendbaar aan het werk
29-04-2019
Wilt u werk maken van duurzame inzetbaarheid? Er meer draagvlak voor creëren? Of uw beleid rondom duurzame inzetbaarheid met deskundige hulp in de praktijk brengen? Dan hebben wij goed nieuws! Het project ‘Wendbaar aan het werk’ krijgt een vervolg. Een mooie kans voor uw organisatie om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid! Een ESF-subsidie maakt het bovendien financieel aantrekkelijk om mee te doen.
Lees meer

Zorgorganisaties starten grootschalig uitstroomonderzoek
24-04-2019
Meer dan 220 zorgorganisaties starten samen een grootschalig, landelijk onderzoek naar de vertrekredenen van hun medewerkers. Dit doorlopende onderzoek moet hen inzicht geven in de ongewenste uitstroom van medewerkers en zo bijdragen aan het oplossen van de personeelstekorten in Zorg en Welzijn.
Lees meer

Eerste beeldzorgmoment thuisbegeleiding
24-04-2019
Carintreggeland is op zoek naar (technische) mogelijkheden om de zorg nog beter op de wensen van cliënten aan te laten sluiten. Op 24 april jongstleden is de Thuisbegeleiding van Carintreggeland gestart met de pilot Beeldzorg. Beeldzorg is een vernieuwde vorm van zorg waarbij cliënten en thuisbegeleiders op afstand gemakkelijk contact met elkaar hebben via een smartphone of iPad/tablet. Ze zien en spreken elkaar via het beeldscherm. Dit is vergelijkbaar met Skype of Facetime.
Lees meer

[BLOG] Ontdek de zorg in de Achterhoek
23-04-2019
Elke dag zijn er duizenden Achterhoekers actief om zorg te verlenen, bij mensen thuis of in een instelling. Zorg die op positieve wijze een bijdrage levert aan het leven en welzijn van de mensen en daardoor heel betekenisvol is. Ik ben ervan overtuigd dat de medewerkers in de zorg écht het verschil kunnen maken in de beleving van een cliënt en zijn of haar naasten. Ik denk dat dit ook de grootste drijfveer is voor de medewerkers. Maar wat is dat nou, werken in zorg en welzijn? Wat ga je doen? Welke opleiding heb je nodig, welke zorg- en welzijnsorganisaties zijn er in de Achterhoek en welke mogelijkheden bieden deze organisaties voor jou? Het antwoord op deze en vele andere vragen vind je op de website ontdekdezorgachterhoek.nl.
Lees meer

Personeelstekorten Zorg en Welzijn worden aangepakt
17-04-2019
Sinds december 2017 kunnen werkgevers binnen Zorg en Welzijn een beroep doen op het SectorplanPlus voor de scholing van nieuwe beroepskrachten. Inmiddels zijn er drie aanvraagrondes geweest. Meer dan 900 organisaties hebben aangegeven mee te willen doen. Gezamenlijk hebben zij ruim 242.000 scholingstrajecten aangevraagd. Dat blijkt uit de vandaag uitgebrachte voortgangsrapportage.
Lees meer

Vandaag gelanceerd: website Digivaardig in de Zorg
16-04-2019
Op 16 april 2019 is de landelijke kennissite Digivaardig in de Zorg officieel gelanceerd voor de sectoren ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Op de site Digivaardig in de Zorg kun je als zorgverlener aan de slag met het verbeteren van je digitale vaardigheden. Later zullen er, naast de sectoren ouderenzorg en gehandicaptenzorg, ook voor andere zorgsectoren specifieke leermiddelen ontwikkeld worden.
Lees meer

Design thinking, 25 jaar ZorgSelect en uitstroomonderzoek in maartnummer BestuurdersMagazine
26-03-2019
De eerste editie van het BestuurdersMagazine in 2019 is gepubliceerd. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Week van Zorg en Welzijn 2019: Volop aandacht in Oost-Nederland voor prachtige sector
21-03-2019
Van 11 tot en met 16 maart 2019 vond de 7e Nationale Week van Zorg en Welzijn plaats. De afgelopen week openden in Oost-Nederland ongeveer 270 zorg- en welzijnslocaties hun deuren voor het grote publiek. Dit jaar voor het eerst met name gericht op zij-instromers en herintreders in Zorg en Welzijn. Er werden tal van evenementen georganiseerd speciaal voor mensen die al in de sector hebben gewerkt of graag een carrièreswitch willen maken.
Lees meer

Gratis lesmateriaal over Zorg en Welzijn voor basisscholen
21-03-2019
Werkgeversorganisaties uit Zorg en Welzijn slaan opnieuw de handen ineen en breiden het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ uit. Eerder ontwikkelden zij al een algemeen lespakket om middelbare scholieren kennis te laten maken met de veelzijdigheid van werken in Zorg en Welzijn. Dit bleek een groot succes: ruim 2.000 scholen, waarvan 250 in Oost-Nederland, vroegen het lesmateriaal aan en daarmee maakten ruim 200.000 leerlingen gebruik van het pakket. Vanaf vandaag is dit lesmateriaal ook beschikbaar voor basisschoolleerlingen.
Lees meer

[BLOG] Cadeautjes geven en krijgen met ‘Sterk in je werk’
20-03-2019
Als oud-verpleegkundige weet ik het als geen ander: werken in de zorg is mooi en dankbaar! Tegenwoordig mag ik op een andere manier een steentje bijdragen aan de zorg- en welzijnssector. Als loopbaancoach voer ik voor het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ gesprekken met mensen die in de zorg werken óf die zich afvragen of dit iets voor hen kan zijn. Ik vind dat een cadeautje, zowel voor de deelnemers als voor mij als coach.
Lees meer

Sectorplan Twente succesvol afgesloten
13-03-2019
Eind februari 2019 is het Sectorplan Twente Werkt na ruim 2,5 jaar afgesloten. Er zijn 1312 mensen geplaatst, waarmee de doelstelling om 1300 vacatures in kansrijke sectoren te vervullen is behaald. Het plan was bedoeld om de overstap van krimpsectoren naar groeisectoren op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Actieve bemiddeling bij werk-naar-werk trajecten en scholing naar kansrijke sectoren vormden de kern van dit plan. De ervaringen hiermee zijn positief en dragen weer bij aan verdere samenwerking in de arbeidsmarktregio zoals bijvoorbeeld in het recent gestarte Twents Fonds voor Vakmanschap
Lees meer

Start Week van Zorg en Welzijn Achterhoek
12-03-2019
Maandag 11/3 is de Week van Zorg en Welzijn in de Achterhoek met de bijeenkomst 'Ontdek de zorg Achterhoek' van start gegaan.
Lees meer

Tekort aan zorgpersoneel biedt kansen voor werkzoekenden
11-03-2019
De zorg blijft ook de komende jaren nog kampen met een tekort aan personeel. In 2018 zijn er ruim 130 duizend vacatures in de zorg ontstaan. Dit jaar gaat UWV uit van een stijging naar meer dan 140 duizend vacatures. Vooral gediplomeerde verzorgende ig, verpleegkundigen, woonbegeleiders en operatieassistenten zijn moeilijk te vinden. Vanwege de tekorten en de oplopende werkdruk ontstaat er ook een vraag naar medewerkers in ondersteunde functies. Dit blijkt uit de Factsheet Zorg.
Lees meer

Maak die switch naar Zorg & Welzijn
07-03-2019
Kom kennismaken tijdens de zevende Week van Zorg en Welzijn. Van 11 tot en met 16 maart vindt voor de zevende keer de Week van Zorg en Welzijn plaats. Dit jaar voor het eerst met name gericht op zij-instromers en herintreders in Zorg en Welzijn. Er worden dit jaar tal van evenementen georganiseerd speciaal voor mensen die al in de sector hebben gewerkt of graag een carrièreswitch willen maken. Ook in Oost-Nederland is er tijdens de Week keuze zat voor wie geïnteresseerd is.
Lees meer

Special Week van Zorg en Welzijn op de deurmat
06-03-2019
Volgende week is het al zover: de Week van Zorg en Welzijn vindt plaats. Tussen 11 en 16 maart openen honderden zorg- en welzijnsinstellingen in heel Nederland hun deuren voor het grote publiek. Ter promotie van deze Week valt tussen 4 en 8 maart de Special Zorg en Welzijn op de deurmat.
Lees meer

Sterk in je werk: "Niet deelnemen is een gemiste kans"
22-02-2019
Nieuwsgierigheid. Dat was een belangrijke reden voor Evelyn Soer om zich anderhalf jaar geleden aan te melden voor ‘Sterk in je werk’. “Ik was benieuwd wat zo’n loopbaantraject eigenlijk inhield. Op zoek naar ander werk was ik niet direct, maar ik wilde wel weten waar mijn kansen en mogelijkheden lagen,” vertelt ze. Dat ze uiteindelijk toch in een andere functie terecht zou komen, kon ze toen nog niet weten.
Lees meer

[BLOG] Maak die switch!
19-02-2019
Voor de zevende keer wordt de Week van Zorg en Welzijn georganiseerd. Van 11 tot en met 16 maart kan heel Nederland (op een andere manier) kennismaken met de sector Zorg en Welzijn. Een prachtig initiatief om massaal een week aandacht te hebben voor deze sector.
Lees meer

Doe mee met het uitstroomonderzoek zorg en welzijn
14-02-2019
Om welke redenen vertrekken medewerkers en waar gaan zij naartoe? Maar weinig organisaties in zorg en welzijn voeren structureel uitstroomonderzoek uit. Bovendien mist vaak vergelijkingsmateriaal. Omdat we het belangrijk vinden dat we meer inzicht hebben in de vertrekredenen en bestemmingen van zorg- en welzijnsmedewerkers voert WGV Zorg en Welzijn een uitstroomonderzoek uit.
Lees meer

Uitkomsten onderzoek 'Plek voor stage'
13-02-2019
Het onderzoek 'Plek voor Stage' is een verkenning naar de aard en omvang van de stageproblematiek in de regio Midden- en Zuid-Gelderland. WGV Zorg en Welzijn heeft meegewerkt aan het onderzoek.
Lees meer

Angela Groothuizen nieuwe ambassadeur Week van Zorg en Welzijn
12-02-2019
Van maandag 11 tot en met zaterdag 16 maart vindt de Week van Zorg en Welzijn plaats. Er zijn veel banen in de grootste sector van Nederland te vervullen dus deze week is meer dan nodig! Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Geïnteresseerden in werken en leren in zorg en welzijn zijn van harte welkom om te kijken waar de mogelijkheden voor hen liggen, want die zijn er volop! Zangeres en presentatrice Angela Groothuizen is het nieuwe gezicht van de Week van Zorg en Welzijn.
Lees meer

[BLOG] Eerste hulp bij psychische problemen
24-01-2019
Je komt het tegen in de samenleving, maar ook binnen je eigen kring. Tegenwoordig zie je ze steeds meer verschijnen in je eigen sociale en/of werkomgeving: mensen met verward gedrag, psychische problemen en mensen, ook veel jongeren, met een burn-out. Herkent u dit? Ik wel! Door mijn interesse in de werking van het brein wil ik weten hoe ik dit signaleer en hoe ik bespreekbaar maak wat ik zie.
Lees meer

Het Maathuis nieuw lid van WGV Zorg en Welzijn
21-01-2019
Per 1 december 2018 is Het Maathuis lid geworden van WGV Zorg en Welzijn.
Lees meer

Woon-zorgcentrum Talma Borgh nieuw lid van WGV Zorg en Welzijn
21-01-2019
Per 1 januari 2019 is Woon-zorgcentrum Talma Borgh lid geworden van WGV Zorg en Welzijn.
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven