Nieuws

Terugblik Medewerker Centraal Week
28-11-2023
Van maandag 13 t/m vrijdag 17 november ’23 vond voor de vierde keer de Medewerker Centraal Week plaats. Dit jaar met diverse activiteiten rondom het thema ‘Energiek op de werkvloer!’. Naast een programma voor medewerkers in zorg en welzijn in Oost-Nederland, was er dit jaar ook een speciaal programma voor leidinggevenden in de zorg. Dit vanwege hun belangrijke rol bij het behoud van medewerkers.
Lees meer

Zorgproblemen anders aanpakken
24-11-2023
Dat was één van de thema’s tijdens het ledenevent van Technologie & Zorg Academie (TZA), Vitaal Twente en WGV Zorg en Welzijn. Bezoekers vonden nieuwe inspiratie en kennis om de innovatie- en implementatiekracht binnen hun organisatie te vergroten.
Lees meer

Medewerker Centraal Week: de inschrijving is geopend!
10-10-2023
Van maandag 13 t/m vrijdag 17 november vindt voor de vierde keer de Medewerker Centraal Week plaats. Dit jaar met diverse activiteiten rondom het thema ‘Energiek op de werkvloer!’. Naast een programma voor medewerkers in zorg en welzijn in Oost-Nederland, is er dit jaar ook een speciaal programma voor leidinggevenden in de zorg. Dit vanwege hun belangrijke rol bij het behoud van medewerkers.
Lees meer

Doe mee aan de jaarlijkse datavolwassenheidsmeting
10-10-2023
Het is voor jouw zorg- en welzijnsorganisatie weer mogelijk om de jaarlijkse tweeledige datavolwassenheidsmeting in te vullen! Deze bestaat uit de datavolwassenheidsscan en een behoefte inventarisatie.
Lees meer

Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen
27-09-2023
De derde editie van het BestuurdersMagazine 2023 is verschenen. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

ZorgStart helpt inwoners van Twente aan een baan in de zorg
25-09-2023
ZorgStart komt per 1 oktober naar Twente! In samenwerking met WGV Zorg en Welzijn, Leerwerkloket Twente en het Werkgeversservicepunt Werkplein Twente, gaan meer dan 10 zorgorganisaties de mobiliteit van inwoners uit de regio naar de zorgsector vergroten.
Lees meer

Update Medewerker Centraal Week: programma voor leidinggevenden
12-09-2023
Van maandag 13 t/m vrijdag 17 november vindt de Medewerker Centraal Week (MCW) plaats met als centrale thema: ‘Energiek op de werkvloer!’ Naast een programma voor medewerkers in zorg en welzijn in Oost-Nederland, richten we ons vizier deze keer specifiek op leidinggevenden in de zorg.
Lees meer

Burgerinitiatieven cruciaal voor houdbare zorg en welzijn
07-08-2023
Geef de nuldelijnszorg een centrale plaats in het toekomstbestendig maken van zorg en welzijn.
Lees meer

Naast SectorplanPlus-TAZ ook verlenging activiteiten SectorplanPlus 22-23 mogelijk
26-07-2023
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt het binnen het huidige SectorplanPlus 22-23 voor aangesloten arbeidsorganisaties mogelijk lopende trajecten te verlengen voor het nieuwe schooljaar. Deze verlenging loopt naast de nieuwe subsidiemogelijkheden die SectorplanPlus-TAZ biedt.
Lees meer

Programma Medewerker Centraal Week: tipje van de sluier
11-07-2023
Van maandag 13 t/m vrijdag 17 november vindt de Medewerker Centraal Week (MCW) plaats met als centrale thema: ‘Energiek op de werkvloer!’ Naast een programma voor medewerkers in zorg en welzijn in Oost-Nederland, richten we ons vizier deze keer specifiek op leidinggevenden in de zorg.
Lees meer

Akkoordenkaart Zorg en Welzijn
10-07-2023
RegioPlus heeft onlangs de Akkoordenkaart Zorg en Welzijn gepubliceerd.
Lees meer

Opleidingssubsidie SectorplanPlus jaar verlengd
10-07-2023
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS) is voornemens de regeling SectorplanPlus met een jaar te verlengen van 1 september 2023 tot 1 september 2024 onder de nieuwe naam SectorplanPlus – TAZ Zorg en Welzijn.
Lees meer

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties gaan meer zij-instromers bereiken met ZorgStart
30-06-2023
Het Twentse bestuurlijke netwerk Zorg en Welzijn heeft unaniem besloten om het aantal zij-instromers fors te laten toenemen door de inzet van ZorgStart Twente. ZorgStart Twente biedt een centraal loket voor werken in zorg en welzijn, biedt een online omgeving met informatie over de zorg en welzijnsinstellingen en mogelijke banen in Twente en legt de verbinding tussen vraag en aanbod.
Lees meer

Medewerker Centraal Week 2023
21-06-2023
De Medewerker Centraal Week is een jaarlijks terugkerend evenement in november. Van maandag 13 t/m vrijdag 17 november '23 kunnen zorg- en welzijnsmedewerkers uit Oost-Nederland gratis (online) workshops, webinars, trainingen en andere bijeenkomsten volgen, gericht op: gezond en met plezier je werk doen. Dit jaar is het centrale thema: ‘Energiek op de werkvloer!’.
Lees meer

Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen
20-06-2023
De tweede editie van het BestuurdersMagazine 2023 is verschenen. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Kom naar de WGV-Ledenconferentie | 28 september 2023
14-06-2023
Een congres dat inspireert en enthousiasmeert om de zorg anders te organiseren. Goed werkgeverschap te bevorderen. En te werken aan duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals. Hét jaarcongres voor zorg- en welzijnsorganisaties in Oost-Nederland.
Lees meer

Arbeidsmarkt in beeld update
14-06-2023
WGV Zorg en Welzijn heeft een update doorgevoerd binnen diverse arbeidsmarktdata tabellen met daarin actuele cijfers over onderwijs (instroom en aantallen), ziekteverzuim, werkgelegenheid en mobiliteit. 
Lees meer

Eerste editie BestuurdersMagazine 2023 verschenen
21-03-2023
De eerste editie van het BestuurdersMagazine 2023 is verschenen. Deze editie is een themanummer over regionaal werkgeverschap en flexibilisering arbeidsmarkt. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Update vernieuwing Ontdekdezorg
29-01-2023
In november hebben we geïnformeerd over de vernieuwing van Ontdekdezorg. In dit bericht lees je de laatste stand van zaken. 
Lees meer

WGV Zorg en Welzijn stelt een nieuwe directeur aan
24-01-2023
WGV Zorg en Welzijn stelt met ingang van 1 maart 2023 Irma van der Fluit aan als nieuwe directeur. Irma volgt John van der Meulen op die als interim-directeur ‘WGV nieuwe stijl’ in het kader van regionaal werkgeverschap heeft neergezet. Zijn opvolger is een ervaren directeur uit de zorg die het stokje naadloos gaat overnemen. WGV Zorg en Welzijn is een werkgeversorganisatie waarin 181 instellingen in het oosten van Nederland zijn verenigd. De organisatie richt zich op arbeidsmarktvraagstukken in de zorg- en welzijnssector.
Lees meer

Gezond & Zeker komt naar jouw regio!
19-01-2023
Op dinsdag 16 mei vindt er een Gezond & Zeker Regiodag in de Schouwburg in Deventer plaats. Alle regionale ergocoaches, veiligheidscoaches, leidinggevenden en P&O en ARBO-professionals uit de regio zijn hiervoor uitgenodigd
Lees meer

Factsheet Arbeidsmarkt in Beeld 2022
17-01-2023
Deze factsheet geeft een overzicht van de regionale arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector en is bedoeld om duiding en context te geven aan trends op de arbeidsmarkt.
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven