Actueel

Op 25 november jl. vond het symposium “Samen werkend leren” plaats, bedoeld voor professionals uit het onderwijs en werkveld die zich bezighouden met het begeleiden van lerenden. 
Het symposium stond in het teken van de afronding van de Focusgroep Anders organiseren werkbegeleiding die onderdeel uitmaakt van de Werkagenda Onderwijs Werkveld 2021-2025. De Focusgroep die bestaat uit mensen vanuit het werkveld en onderwijs zijn met dit thema aan de slag gegaan. Ze hebben een aantal pilots opgezet vanuit de gedachte: anders werken, anders leren, anders begeleiden, zelfregie student en zelfregie werkbegeleider.

symposium_samen_werkend_leren_beeldmerkTijdens het symposium konden de deelnemers zich laten inspireren door het forum bestaande uit bestuurders vanuit het onderwijs en werkveld, een praktijkopleider, een ex-student en een docent, spreker Marc van der Meer over zijn pleidooi om anders te kijken naar werkbegeleiding vanuit de relatie beroepsopleidingen en arbeidsmarkt, de ontwikkeling van de leerwerkschijf die voortkomt uit de Focusgroep en de inspirerende workshops over mooie voorbeelden uit de praktijk. De dag werd omlijst met een aantal muzische reflecties over datgene wat aan de orde was geweest.

Het was een dag vol waardevolle ontmoetingen en inspirerende momenten die hopelijk de beweging (nog meer) opgang brengt om als werkveld en onderwijs samen werkend te leren!
De reacties over de dag waren positief: 

  • Afwisselend programma: goede inspirerende ochtend en workshops gaven inkijk en ruimte om te netwerken
  • Nieuwe kennis opgedaan en andere organisaties leren kennen
  • Heerlijk concreet
  • Leerzaam onderwerp, goed in de praktijk toe te passen. Leuke veelzijdigheid aan workshops, inspirerend en verbindend!
  • Prachtige intermezzo met tekst en muziek!
  • Wat zou het mooi zijn als ROC’s onderling meer kennis delen
  • Leuke sprekers en interessante workshops
  • Veel stof tot nadenken

collage_25_nov 

Presentaties van de sprekers en de workshops

1. Presentatie ochtend programma met onder meer:
- Routekaart werkagenda Onderwijs-Werkveld 2021-2025
- Beschrijving leerwerkschijf en werkwijze Focusgroep

2. Presentatie Marc van der Meer: De wond in de ogen kijken? Arbeidsmarkttekorten? Anders begeleiden? Leer-en werktaken centraal!
Deze presentatie is op te vragen bij Natasja Blokhorst

3. Rou-leren op de werkplek
Yolande Wieldraayer en Kathinka Eeltink

4. Extramuraal LeerTeam
Miriam van den Berg, Nelleke de Vries, Emma Kolbeek

5. Anders begeleiden in de Praktijkroute Noord-Veluwe & Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Elseline Timmer, Ingrid Raaijen, Marleen Holtland, Erik Mondriaan

6. Beroepspraktijkvorming: De reis van de beginnende professionele held!
Anne Lamers

7. Proeftuinen voor vergaande samenwerking praktijk-ontwikkeling-innovatie
Marjolein Bron, Marieke Oosterhuis, Leonie Huiberts

8. Leerwerkschijf/ Schijf van 5, aandachtsgebieden bij het groeien naar een moderne leer-werkcultuur
Theo van den Bos

9. Regiotafel Stedenvierkant: De kracht van de regio
Marga Ligtenberg

10. Regiotafel Zwolle/Sectortafel Zorg & Welzijn regio Zwolle: Ontmoeten – inspireren – motiveren  (geen presentatie)
Jos Otter