Nieuws

Laatste editie BestuurdersMagazine 2022 verschenen
20-12-2022
De laatste editie van het BestuurdersMagazine 2022 is verschenen. Met nieuws en achtergronden over de rol van bestuurders bij gezond werken, de pilot Werkplekleren van de Twentse Zorgcentra en ROC van Twente, wat de zorgsector kan leren van andere sectoren en meer! Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

50.000 deelnemers voor Sterk in je werk
08-12-2022
Sinds de start zes jaar geleden meldden maar liefst 50.000 mensen zich aan voor het coachingstraject Sterk in je werk, zorg voor jezelf. Bianca, die ambulant begeleider in de jeugdzorg is, schreef zich ongemerkt als 50.000e in.
Lees meer

Terugblik SectorplanPlus
08-12-2022
De VWS-subsidieregeling SectorplanPlus stond in 2022 in het teken van het afronden van de oude beschikking (2017-2022) én het opstarten van de nieuwe (2022-2023).
Lees meer

Twente voorloper aanpak personeelstekorten in zorg en welzijn
05-12-2022
Ruim 70 Twentse bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties slaan de handen ineen om de tekorten op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn aan te pakken. Dat doen zij samen met de 14 Twentse gemeenten, de onderwijspartijen (ROC van Twente en Saxion) en de zorgverzekeraars. WGV Zorg en Welzijn heeft zich in het bijzonder ingespannen om deze partners samen het Bestuurlijk Netwerk Zorg en Welzijn Twente te laten vormen.
Lees meer

E-magazine: Digivaardig leiderschap
23-11-2022
Dit is al weer het derde E-magazine van WGV Zorg en Welzijn over digitalisering en zorgtechnologie. Niet omdat we in herhaling willen vallen, maar omdat het een belangrijk thema blijft. Juist nu de arbeidsproblematiek nóg groter is geworden willen we jou laten zien wat je kunt doen om het werk van zorgprofessionals te vergemakkelijken.
Lees meer

Werkgeversorganisaties zorg en welzijn luiden noodklok over uitstroom
21-11-2022
De uitstroom van medewerkers uit de sector zorg en welzijn neemt dramatische vormen aan. De uitstroom is afgelopen jaar toegenomen tot 150 duizend mensen, een stijging van 26 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het CBS publiceerde. Niet eerder was het uitstroomcijfer voor de sector zo hoog. In alle branches binnen de sector zorg en welzijn zijn de uitstroomcijfers dramatisch. Gemiddeld verliet afgelopen jaar ruim 10 procent van het aantal medewerkers de sector. RegioPlus, de landelijke koepel van de 12 regionale werkgeversorganisaties in de sector, slaat alarm. ‘Het elastiek rafelt niet meer, het is geknapt’, zegt Jelle Boonstra, directeur-bestuurder van RegioPlus.
Lees meer

Ontdekdezorg nu het hele jaar door!
15-11-2022
We organiseren samen met werkgevers in zorg en welzijn al tien jaar de Ontdekdezorg week (voorheen de Week van Zorg en Welzijn). Maar de wereld verandert: de arbeidsmarkt is nu anders dan een paar jaar geleden en krapper dan ooit. Dit jaar zagen we in de evaluatie van de Ontdekdezorg week een duidelijke trend: de campagne wordt goed beoordeeld, maar werkgevers behalen de gestelde doelen niet. Tijd voor een nieuwe aanpak!
Lees meer

Ontwikkelingen van het Huis van Zorg en Welzijn Twente
14-11-2022
Het doel van het Huis van Zorg en Welzijn is het bouwen van een ‘huis‘ waarbinnen zorg- en welzijnsorganisaties, overheid en onderwijs samenwerken om de instroom in zorg en welzijn te bevorderen. De focus ligt op skills gerichte instroom. Er wordt meer gekeken naar motivatie, talenten en waardigheden van de kandidaat en minder naar (het ontbreken van) de gewenste diploma’s. Om dit te realiseren is het nodig dat we anders denken, dat we samen nieuwe oplossingen willen bedenken en experimenteren en kennis met elkaar delen.
Lees meer

Subsidieregeling SectorplanPlus 2022-2023
10-11-2022
Gedurende de periode 1 augustus tot en met 30 september jl. konden zorginstellingen met één of meerdere locaties in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn hun aanvra(a)g(en) voor de subsidieregeling SectorplanPlus 2022-2023 digitaal indienen. Hier is massaal gebruik van gemaakt. 305 Zorgorganisaties hebben bij WGV in totaal 388 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van ruim 27 miljoen euro.
Lees meer

Sius expositie bij WGV Zorg en Welzijn 
25-10-2022
Op dinsdag 25 oktober is bij WGV Zorg en Welzijn een expositie geopend met kunstwerken van cliënten van Sius.
Lees meer

Een korte analyse van de regiorapportage verzuim
12-10-2022
Medewerkers in de zorg hebben te maken met de naweeën van corona, collega’s met long-covid, de dreiging van opnieuw de mogelijke gevolgen van corona en met een toenemend gebrek aan collega’s. Al deze omstandigheden zijn van grote invloed op het dagelijkse werk in de zorg. Welke impact hebben alle ontwikkelingen op de verzuimcijfers in de zorg? En hoe kunt u met inzicht beter sturen op verzuim? Vernet neemt u mee in de actuele verzuimcijfers.
Lees meer

Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen
27-09-2022
De derde editie van het BestuurdersMagazine 2022 is verschenen. Met nieuws en achtergronden over diversiteit en inclusiviteit, vitaliteit in de praktijk bij RIBW Overijssel, de Medewerker Centraal Week, SectorplanPlus en meer! Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Wat staat er in de Miljoenennota over zorg en welzijn?
21-09-2022
“Een belangrijke vraag voor de toekomst blijft hoe goede en persoonlijke zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Nieuwe oplossingen zijn nodig.”, aldus de koning in zijn Troonrede dit jaar. RegioPlus, het landelijke samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn, zet zich in voor nieuwe oplossingen vanuit de regionale arbeidsmarktpraktijk.
Lees meer

Slotpublicatie Toekomst in Beeld: dit kan zorg en welzijn leren van andere sectoren
20-09-2022
Wat kan de zorg- en welzijnssector leren van andere sectoren? Met die vraag begonnen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn aan het project Toekomst in Beeld. We wilden inspiratie opdoen voor innovaties die onze sector vooruit kunnen helpen. Afwachten of niets doen, is geen optie als we kwalitatief hoogwaardige zorg en welzijn in stand willen houden. Zes inspirerende interviews later ligt er nu de slotpublicatie met de belangrijkste inzichten, tips, aandachtspunten en ideeën uit andere sectoren. 
Lees meer

Portal SectorplanPlus 2022-2023 op 1 augustus geopend
01-08-2022
Per 1 augustus aanstaande wordt het portal voor het aanvragen van subsidie uit het SectorplanPlus voor komend studiejaar alsnog geopend. Na veelvuldig overleg tussen het ministerie van VWS en RegioPlus is 28 juli jl. door het ministerie de beschikking voor deze subsidieronde afgegeven. Per 1 augustus kunnen aanvragen dan pro forma worden ingediend tot en met 21 augustus. Vervolgens is er tot en met 30 september 2022 de tijd om de aanvragen nader te onderbouwen.
Lees meer

Factsheet verdieping uitstroomonderzoek 2022
27-07-2022
Meer grip op het personeelsverloop, vraagt meer inzicht in de vertrekredenen van medewerkers en waar ze naartoe gaan. Die kennis maakt het voor organisaties mogelijk om weloverwogen keuzes te maken in preventie mogelijkheden om toekomstig ongewenste uitstroom te voorkomen. Het landelijk uitstroomonderzoek van RegioPlus biedt dat inzicht op uitstroom. Hiervan is nu een extra factsheet beschikbaar met nieuwe verdiepende resultaten.
Lees meer

Artikelreeks Toekomst in Beeld – Chain Logistics (editie 6)
14-07-2022
De arbeidsmarkt van zorg en welzijn kampt al jarenlang met krapte en tekorten. Hoe ervaren werkgevers uit andere sectoren dit? Welke problemen ervaren zij in hun personeels- of arbeidsmarktbeleid en hoe gaan ze daarmee om? Wat kan onze sector van hen leren? De artikelreeks 'Toekomst in beeld' gaat in op al deze vragen en heeft als doel werkgevers in zorg en welzijn te informeren en inspireren bij het ontwikkelen van hun arbeidsmarktbeleid. Vandaag is het 6e en laatste artikel van deze reeks verschenen; een interview met Rob Jansen, eigenaar van Chain Logistics.
Lees meer

Betere regionale arbeidsmarktdata voor gerichtere aanpak tekorten
12-07-2022
De arbeidsmarkt is hét urgente en grote vraagstuk in zorg en welzijn. Hoe beter de data daarover zijn, hoe gerichter en slimmer werkgevers die tekorten in de regio gezamenlijk kunnen aanpakken.
Lees meer

Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen
28-06-2022
De tweede editie van het BestuurdersMagazine 2022 is verschenen. Met nieuws en achtergronden over werk en mantelzorg, de zelfsturend lerende zorgprofessional, preventie en innovatie, het nieuwe label 'Kom zorgen dan' voor jongeren en meer! Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Factsheets arbeidsmarkt gepubliceerd
28-06-2022
De factsheets arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn in Oost-Nederland over het eerste halfjaar van 2022 zijn gepubliceerd.
Lees meer

Artikelreeks Toekomst in Beeld – idverde NL (editie 5)
21-06-2022
De arbeidsmarkt van zorg en welzijn kampt al jarenlang met krapte en tekorten. Hoe ervaren werkgevers uit andere sectoren dit? Welke problemen ervaren zij in hun personeels- of arbeidsmarktbeleid en hoe gaan ze daarmee om? Wat kan onze sector van hen leren? De artikelreeks 'Toekomst in beeld' gaat in op al deze vragen en heeft als doel werkgevers in zorg en welzijn te informeren en inspireren bij het ontwikkelen van hun arbeidsmarktbeleid. Vandaag is het 5e artikel verschenen; een interview met Kim de Winter, HR-manager bij idverde NL.
Lees meer

SectorplanPlus loopt af, aanvraag voor vervolg is ingediend!
13-06-2022
Afgelopen jaren hebben we gezien dat SectorplanPlus een grote bijdrage* heeft geleverd aan het aanpakken van de arbeidsmarktuitdaging in onze sector. Op 23 augustus van dit jaar loopt de subsidie na 5 jaar af. De personeelstekorten in de zorg zijn echter nog niet opgelost. De urgentie om in te zetten op behoud en het opleiden van zorgmedewerkers is zelfs misschien wel groter dan ooit.
Lees meer

Artikelreeks Toekomst in Beeld – Thales (editie 4)
02-06-2022
De arbeidsmarkt van zorg en welzijn kampt al jarenlang met krapte en tekorten. Hoe ervaren werkgevers uit andere sectoren dit? Welke problemen ervaren zij in hun personeels- of arbeidsmarktbeleid en hoe gaan ze daarmee om? Wat kan onze sector van hen leren? De artikelreeks 'Toekomst in beeld' gaat in op al deze vragen en heeft als doel werkgevers in zorg en welzijn te informeren en inspireren bij het ontwikkelen van hun arbeidsmarktbeleid. Vandaag is het 4e artikel verschenen; een interview met Geke Kooij-Flierman, hoofd Human Resources bij Thales.
Lees meer

Jaaroverzicht en jaarrekening 2021 gepubliceerd 
31-05-2022
2021 was opnieuw een jaar dat in het teken stond van corona. Als werkgeversvereniging hebben we daarop ingespeeld met o.a. het corona-fitpakket en de Taakbrigades. Het was ook het jaar waarin we de gezamenlijke regionale onderwijsvisie lanceerden, de nieuwe Werkagenda onderwijs – werkveld 2021 t/m 2025 presenteerden en het tweejarige project Wendbaar aan het werk Plus afrondden. Dat en nog veel meer vindt u terug in het jaaroverzicht 2021.  
Lees meer

Subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgmedewerkers
17-05-2022
Ook binnen de zorg zijn medewerkers ziek geworden door corona. Sommige zorgmedewerkers zijn na 2 jaar nog ziek. Het kabinet wil graag dat zij meer tijd krijgen om beter te worden en hoopt deze medewerkers te kunnen behouden voor de zorg. Daarom geeft de overheid subsidie aan werkgevers in de zorg. De subsidie kan aangevraagd worden van 15 juni tot en met 31 juli 2022.
Lees meer

Kom zorgen dan! Zorg en welzijn start nieuwe jongerencampagne
16-05-2022
Dat de zorg nu én straks meer personeel nodig heeft is duidelijk. De eerste stap daarvoor is het enthousiasmeren van de zorgverleners van de toekomst, namelijk jongeren op de middelbare school. Daarom starten we het nieuwe label ‘Kom zorgen dan’. Dit label is ontwikkeld door de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus – waaronder WGV Zorg en Welzijn – en bureau Mensch. Dit label is de jongerenversie van de succesvolle campagne ‘Ik Zorg’.
Lees meer

Artikelreeks Toekomst in Beeld – Sdu (editie 3)
12-05-2022
De arbeidsmarkt van zorg en welzijn kampt al jarenlang met krapte en tekorten. Hoe ervaren werkgevers uit andere sectoren dit? Welke problemen ervaren zij in hun personeels- of arbeidsmarktbeleid en hoe gaan ze daarmee om? Wat kan onze sector van hen leren? De artikelreeks 'Toekomst in beeld' gaat in op al deze vragen en heeft als doel werkgevers in zorg en welzijn te informeren en inspireren bij het ontwikkelen van hun arbeidsmarktbeleid. Vandaag is het 3e artikel verschenen; een interview met HRM-manager Arnold Kooistra van Sdu.  
Lees meer

Subsidieregeling Coronabanen in de Zorg 2022 opnieuw opgestart
21-04-2022
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) opnieuw op. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022. Begin februari werd de verlenging van deze regeling voor 2022 tijdelijk opgeschort na signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling. Om het risico op oneigenlijk gebruik of misbruik van de verlenging zoveel mogelijk te beperken worden extra maatregelen genomen bij de COZO voor 2022. 
Lees meer

Artikelreeks Toekomst in Beeld – Inversable (editie 2)
19-04-2022
De arbeidsmarkt van zorg en welzijn kampt al jarenlang met krapte en tekorten. Hoe ervaren werkgevers uit andere sectoren dit? Welke problemen ervaren zij in hun personeels- of arbeidsmarktbeleid en hoe gaan ze daarmee om? Wat kan onze sector van hen leren? De artikelreeks 'Toekomst in beeld' gaat in op al deze vragen en heeft als doel werkgevers in zorg en welzijn te informeren en inspireren bij het ontwikkelen van hun arbeidsmarktbeleid. Vandaag is het 2e artikel verschenen; een interview met directeur Steven Verkuil van Inversable. 
Lees meer

Analyse van de regiorapportage verzuim
12-04-2022
Op dit moment hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van corona. Al is de huidige variant milder en zijn de maatregelen versoepeld, corona is nog van grote invloed op het dagelijkse werk in de zorg. Nieuwe besmettingen onder cliënten en collega’s, quarantainemaatregelen en collega’s waarbij sprake is van long-covid. Welke impact hebben alle ontwikkelingen op de verzuimcijfers in de zorg? En hoe kunt u met inzicht beter sturen op verzuim? Vernet neemt u mee in de actuele verzuimcijfers.
Lees meer

Voortgangsbericht SectorplanPlus 
11-04-2022

Lees meer

Eerste editie BestuurdersMagazine 2022 verschenen
07-04-2022
De eerste editie van het BestuurdersMagazine 2022 is verschenen. Met nieuws en achtergronden over Human Capital Agenda regio Zwolle, Huis van Zorg en Welzijn regio Twente, zorgtechnologie, HR=Menskracht en meer! Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Nieuwe artikelreeks: Toekomst in Beeld
29-03-2022
De coronacrisis heeft de wereld van zorg en welzijn op zijn kop gezet. De arbeidsmarkt is opgeschud, belangen zijn verschoven, nieuwe dynamieken ontstaan. Zorg- en welzijnsorganisaties moeten zich voorbereiden op een andere, nieuwe toekomst. Naast de actuele arbeidsmarktinformatie die u van ons gewend bent brengen wij daarom tot aan de zomer een reeks van artikelen uit onder de noemer ‘Toekomst in Beeld’.
Lees meer

[Terugblik] Ontdekdezorg Week 2022
24-03-2022
De 10e jubileum editie van de Ontdekdezorg week vond plaats van 14 t/m 19 maart, dit jaar deels live en deels digitaal. Potentiële zij-instromers en herintreders konden zich landelijk en regionaal oriënteren op werken in zorg en welzijn. Met ruim 37.000 unieke bezoekers op de campagnewebsite kan de organisatie tevreden terugkijken op een geslaagde campagne.
Lees meer

Sterk in je werk werkt!
22-02-2022
‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ helpt medewerkers in zorg en welzijn bij hun loopbaanvragen en is er voor iedereen die in deze sector werkt of (weer) wil werken. Inmiddels is het project twee keer door externe onderzoeksbureaus geëvalueerd. De resultaten uit deze onderzoeken en interviews van deelnemers, loopbaancoaches en projectleiders laten in een factsheet zien dat Sterk in je werk werkt!
Lees meer

Verlenging regeling Coronabanen in de zorg tijdelijk opgeschort
03-02-2022
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schort de verlenging van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) tijdelijk op. Dit betekent dat zorgaanbieders voorlopig geen aanvraag kunnen doen voor COZO-subsidie voor de periode januari tot en met juni 2022. Dit besluit neemt minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder na een signaal van mogelijk misbruik van de regeling. De minister wil eerst duidelijkheid over de aard en omvang van de signalen van mogelijk misbruik voordat overgegaan wordt tot verlenging van de COZO.
Lees meer

Slotpublicatie Wendbaar aan het werk Plus verschenen
01-02-2022
Het project Wendbaar aan het werk Plus Oost-Nederland, waaraan dertien zorg en welzijn organisaties twee jaar lang hebben deelgenomen, is eind 2021 afgerond. Negen van hen delen hun ervaring in de onlangs verschenen slotpublicatie ‘Duurzame inzetbaarheid is van iedereen’. Lees hoe zij, in de periode waarin het coronavirus ons in de greep hield, een belangrijke ontwikkeling in gang hebben gezet om via duurzame inzetbaarheid oplossingsgericht naar de toekomst te kijken.
Lees meer

Coronabanen in de Zorg & de WGV Taakbrigades
28-01-2022
De situatie in de regio’s is nijpend. Het ziekteverzuim is lange tijd hoog en het is steeds lastiger om dienstroosters rond te krijgen. Het tekort aan zorgpersoneel blijft toenemen. Zorgmedewerkers raken steeds meer vermoeid. De voorspellingen voor de komende periode zijn niet positief te noemen. WGV Zorg en Welzijn is tijdens de vorige golf gestart met het aanbieden van de ‘Taakbrigades’. Het doel van de taakbrigades is om het zorgpersoneel te ontlasten met geschoold personeel voor specifieke taken. Bedoeling is dat deze nieuwe medewerkers ook na de crisis op structurele basis hulp bieden op de werkvloer.
Lees meer

Interim-bestuurder John van der Meulen stelt zich voor
27-01-2022
Mijn naam is John van der Meulen. Al sinds de jaren tachtig ben ik interim-bestuurder zowel in de zorg- als de onderwijssector.
Lees meer

Bestuurswisseling WGV Zorg en Welzijn
26-01-2022
Onlangs heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden bij WGV Zorg en Welzijn.
Lees meer

Subsidieregeling STAP-budget voor scholing en ontwikkeling
26-01-2022
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal €1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling.
Lees meer

Huis van de Zorg
25-01-2022
De zorgvraag zal de komende jaren veranderen en bij ongewijzigd beleid fors toenemen. Hoe ziet de toekomst van de sector zorg en welzijn eruit?  We zien grote vraagstukken zoals de betaalbaarheid van de zorg, een toenemende schaarste van professionals en toenemende druk op de kwaliteit en continuïteit van de zorg.
Lees meer

Geluksprogramma voor zorg- en welzijnsprofessionals
10-01-2022
Deze roerige tijd heeft impact op alle zorg- en welzijnsprofessionals. De druk zit er flink op. Zij staan continu klaar voor anderen en wij doen heel graag iets terug. Daarom organiseren wij in de week van 24 t/m 28 januari '22 - onder de naam Geluk & Balans week - een gratis online Geluksprogramma voor zorg- en welzijnsprofessionals. 
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven