Adviezen commissie Werken in de Zorg

24-12-2018

Op 2 november 2018 heeft de commissie Werken in de Zorg, onder voorzitterschap van Doekle Terpstra, een bezoek gebracht aan Oost-Nederland. De commissie heeft gesproken met een gespreksdelegatie van de regio’s Zwolle / Stedendriehoek & Noord-Veluwe en met een delegatie van de regio's Achterhoek / Twente over de voortgang van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Hieruit zijn twee adviesbrieven voortgekomen.

Op basis van de gesprekken en de beschikbaar gestelde documentatie heeft de commissie zich een beeld gevormd van de wijze waarop in de regio’s wordt gewerkt aan het arbeidsmarktvraagstuk. De uitgebrachte adviezen dienen als ondersteuning en aanmoediging voor de regionale partijen bij de uitwerking en verwezenlijking van hun ambities.