Adviezen commissie WiZ: Modern werkgeverschap is de motor voor betrokkenheid en behoud 

27-11-2020

In 2018 en 2019 voerde de commissie Werken in de Zorg gesprekken met elke arbeidsmarktregio over de regionale aanpak van de arbeidsmarkttekorten (RAAT) en bracht hierover een regionaal advies uit. De coronacrisis heeft de dynamiek in het zorg- en onderwijsveld sterk beïnvloed. Daarom heeft de commissie dit jaar landelijke groepsgesprekken op thema georganiseerd. In deze gesprekken focust de commissie op de volgende kernvraag: Welke lessen zijn er te leren voor de regionale en voor de landelijke arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn vanuit de eerste golf van de coronacrisis?

Modern werkgeverschap is de motor voor betrokkenheid en behoud 
Inmiddels hebben alle gesprekken digitaal plaatsgevonden en is er een advies aan de bewindslieden van VWS en de regio’s geformuleerd over de thema’s Behoud & betrokkenheid van zorgprofessionals en Onderwijsvernieuwing. De andere twee adviezen over Innovatie en Anders besturen zijn nog niet gepubliceerd. Naast groepsgesprekken met bestuurders van zorgorganisaties, wethouders of burgemeesters, bestuurders/directieleden van onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties en zorgverzekeraars, zijn er ook groepsgesprekken met zorgprofessionals geweest. 

Wel doen: focus op modern werkgeverschap 
Goed werk is werk dat financieel voldoende oplevert voor de werknemer, waar deze energie van krijgt en waar hij/zij eigen capaciteiten bij kan inzetten en naast het werk voldoende tijd en ruimte krijgt voor zijn /haar privéleven. Bij modern (of aantrekkelijk) werkgeverschap faciliteert de werkgever de werknemer/zorgprofessional en creëert de werkgever een omgeving waarin goed werk mogelijk wordt gemaakt en de zorgprofessional tot zijn recht komt. Uitgangspunt is dat het vergroten van de invloed van zorgprofessionals leidt tot betere zorg, minder uitval, meer werkplezier en behoud van zorgprofessionals. Betrokkenheid draagt hierdoor significant bij aan het verkleinen van de personeelstekorten. Enkele andere adviezen zijn: stuur op behoud van medewerkers, versterk de HR-functie, zorg voor ontwikkelingsmogelijkheden, geef hersteltijd aan zorgprofessionals. 

Hoe blijft het onderwijs aangesloten op de praktijk: onderwijsvernieuwing!
Opleiden en het snel kunnen inzetten van medewerkers is cruciaal. Met elkaar ontwikkelen we een nieuwe realiteit waarin er behoefte is aan een basaler en soepeler systeem voor opleiden en kwalificeren. Enkele ingrediënten/ quickwins uit de gesprekken:

  • Laat stages in ieder geval doorgaan, eventueel door het creëren van alternatieve constructies voor stagebegeleiding;
  • Zorg voor aanwezigheid van de docent op de werkvloer en van zorgprofessionals in onderwijs-momenten; 
  • Deel zoveel mogelijk online onderwijsmateriaal ten behoeve van bij- en nascholing – met name ook op het gebied van digitale vaardigheden - en deel ook de kennis hoe deze op een goede wijze daarvoor is in te zetten.

Publicaties