Behoefte van VVT instellingen niveau 3 personeel t.b.v. derde golf en vakantietijd

22-02-2021

Diverse instellingen hebben richting WGV aangegeven nu behoefte te hebben aan niveau 3 personeel. Dit om goed voorbereid te zijn op de derde golf.

Taakbrigades
Hieruit is het idee ontstaan om versneld niveau 3 taakbrigades op te leiden met behulp van Randstad. Zij zijn primair bedoeld om de VVT en Gehandicaptenzorg instellingen te ondersteunen, en eventueel ziekenhuizen. Zij-instromers (van buiten) worden opgeleid voor diverse verzorgende taken waaronder ook eenvoudige verpleegkundige handelingen. Randstad neemt dus de gehele organisatie over van werving, opleiding en zorgt dat zij inzetbaar zijn op de werkvloer.

Financiering
De financiering wordt betaald vanuit de coronabanen subsidie.  

Mocht u hier behoefte aan hebben dan kunt u contact opnemen met Marieke Zwier 06-51670890 of in de week van 1 tot 5 maart met Jan Wiggers 06-10404220.