Betere regionale arbeidsmarktdata voor gerichtere aanpak tekorten

12-07-2022

De arbeidsmarkt is hét urgente en grote vraagstuk in zorg en welzijn. Hoe beter de data daarover zijn, hoe gerichter en slimmer werkgevers die tekorten in de regio gezamenlijk kunnen aanpakken.

Arbeidsmarkt nog beter in beeld
Het dashboard ‘Arbeidsmarkt in beeld’ van de in RegioPlus verenigde 13 regionale werkgeversorganisaties geeft landelijk en regionaal inzicht in onder meer werkgelegenheid, opleiden, mobiliteit, verzuim en regionale vacatures. Door een tweejarig partnership tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en PFZW Datadiensten van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) komt vanaf nu nog meer informatie beschikbaar.

Unieke data beschikbaar
Met de samenwerking tussen VWS en PFZW wordt een lang gekoesterde wens om inzicht te krijgen in arbeidsmarktdata op functieniveau vervuld. Vanaf nu komt die voor Nederland unieke data structureel beschikbaar op landelijk en regionaal niveau. De regionale werkgeversorganisaties, en daarmee alle betrokken organisaties in de regio, krijgen de beschikking over nog meer betrouwbare arbeidsmarktdata. Regionale plannen kunnen daardoor nog meer effect sorteren.  

Module beschikbaar voor werkgevers
De nieuwe informatie is beschikbaar voor alle regionale werkgeversorganisaties die aangesloten zijn bij RegioPlus. Zij verzamelen, analyseren en duiden regionale arbeidsmarktdata. Voor de aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties is het PFZW HR Dataportaal (module Benchmark) vanaf nu via ‘Arbeidsmarkt in Beeld’ beschikbaar. Hiermee krijgen zij inzicht in de eigen kengetallen, maar is het ook mogelijk om te benchmarken met vergelijkbare organisaties in de regio en op landelijk niveau.

Neem voor meer informatie/vragen contact op met Johan Stubbe via 088 255 66 50 of stuur een e-mail.

Arbeidsmarkt-in-beeld-2