Bevindingen commissie Werken in de Zorg 2020

11-01-2021

De commissie Werken in de Zorg heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. VWS heeft de commissie verzocht om in 2020 het accent te leggen op de actuele lessen vanuit coronacrisis: Welke lessen zijn er te leren voor de regionale en voor de landelijke arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn vanuit de coronacrisis?

In 2020 heeft de commissie vier separate adviezen uitgebracht op de deelthema’s:

Half december 2020 zijn de adviezen over Anders Besturen en Sociale & Technologische Innovatie verschenen. Eind oktober '20 leverde de commissie haar adviezen op voor de deelthema’s Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals en Onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen. 

Overall rapportage
In januari 2021 brengt de commissie de thema’s met elkaar in verband in een overall-rapportage met overkoepelende lessen en adviezen. Na het verschijnen van die overall-rapportage zal minister Van Ark inhoudelijk reageren op de uitgebrachte adviezen.

Bovengenoemde adviezen zijn (mede) tot stand gekomen op basis van de input uit de landelijke groepsgesprekken op thema, die door de commissie in 2020 zijn georganiseerd. Naast groepsgesprekken met bestuurders van zorgorganisaties, wethouders of burgemeesters, bestuurders/directieleden van onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties en zorgverzekeraars, zijn er ook groepsgesprekken met zorgprofessionals geweest. 
 
NB: Lees hier het nieuwsbericht "Adviezen commissie WiZ: Modern werkgeverschap is de motor voor betrokkenheid en behoud" d.d. 27/11/20 dat is gepubliceerd na verschijning van de adviezen over de deelthema's Behoud en Onderwijsvernieuwing.