[BLOG] Leg loopbaanregie bij de zorgprofessional

14-08-2018

In mijn werk is het de kunst om de juiste persoon te vinden binnen zorg- en welzijnsinstellingen. Voor mij is dat degene die verantwoordelijk is voor het strategisch arbeidsmarktbeleid. Wie stuurt er op sociale innovatie, waardoor medewerkers zélf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen loopbaan en hun HR-gegevens?

De huidige arbeidsmarktproblematiek is complex. Naast de (dreigende) personeelstekorten in de sector zorg en welzijn hebben we te maken met tegenstellingen: organisaties willen meer kwaliteit tegen minder kosten en meer innovatie in minder tijd. Ook zelfsturing en zelforganisatie is een thema dat bij veel instellingen wordt opgepakt. Is personeelsbeleid voor de lange termijn daarmee ook de verantwoordelijkheid van teams geworden?

Organisatie-overstijgend werken
Volgens hoogleraar Manon Ruijters is het aan de professional om weer de verantwoordelijkheid te pakken voor zijn professie en met collega’s het gesprek aan te gaan wat die professie inhoudt en wat professioneel handelen is. Zij noemt dit professionele identiteit, maar hoe faciliteer je dat?

Samen met mijn collega Johan Stubbe ben ik met werkgevers en potentiële werknemers op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag hoe je de werknemer zo goed mogelijk kunt ondersteunen in dit proces van professionaliseren, en hoe dit kan bijdragen aan organisatie-overstijgend werken. Onze overtuiging: een digitaal portfolio kan de subregionale samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties bevorderen en daarmee deels ook het oplossen van arbeidsmarkttekorten.

Dat blijkt in de praktijk toch lastig te zijn. Het proces van solliciteren is immers nog al te vaak traditioneel. Niet automatisch matchen, maar vacatures uitzetten. Niet een digitaal dossier, maar een traditioneel cv. Niet online testen, maar gesprekken voeren. En dat is een gemiste kans. Want hoewel een digitaal instrument als een portfolio persoonlijke gesprekken niet altijd kan vervangen, kan het zeker wel helpen.

Potentie voor de branche
Nieuwe instromers, werknemers en werkgevers blijken behoefte te hebben aan een integraal instrument. Een instrument waarmee je al tijdens je studietijd je vorderingen vast kunt leggen. Een instrument om mee te kunnen solliciteren, om eenvoudiger gevonden te worden voor een baan, om online te leren of om praktijkleren te faciliteren. Misschien wil je een paar uur meer werken, wellicht bij een andere werkgever? Leg het vast in het portfolio en word proactief gematcht op bijvoorbeeld een tijdelijke klus. Dat kan op functie, maar ook op competenties. De werknemer is eigenaar van een portfolio en bepaalt met wie hij gegevens deelt, of juist niet. De regie ligt daardoor bij de professional.

Mijn ideaal is dat in de nabije toekomst elke werknemer in zorg en welzijn eigenaar wordt van een organisatie-onafhankelijk portfolio. Denk je eens in over hoeveel potentie je dan als branche zou kunnen beschikken! WGV Zorg en Welzijn heeft voor ZorgSelect zo’n portfolio ontwikkeld in een web- en appvariant, en stelt dit gebruikers gratis ter beschikking. Ik stel daarom voor dat we op pad gaan om te kijken of we onderweg beren tegenkomen. Heb je vragen, tips, adviezen? Ik hoor het graag!

Hans Hokke is strategisch relatiemanager. Hij informeert bestuurders en hoofden P&O van zorg- en welzijnsinstellingen over arbeidsmarkt- en personele ontwikkelingen. Hij vertaalt vragen van werkgevers naar input voor beleid en zorgt voor praktisch-operationele oplossingen door partijen onderling te verbinden.

Contact opnemen met Hans Hokke naar aanleiding van zijn blog? Dat kan via LinkedIn, per e-mail of telefonisch (088 255 6650).