[BLOG] Medewerkers duurzamer inzetbaar door ‘Wendbaar aan het werk’?

20-09-2018

Hoe kunnen werkgevers en werknemers er sámen voor zorgen dat medewerkers in zorg en welzijn met plezier en in goede gezondheid hun pensioengerechtigde leeftijd halen? Met deze vraag werd ik geconfronteerd toen ik bij WGV Zorg en Welzijn aan de slag ging als projectleider van het ESF-project ‘Wendbaar aan het werk’. Het is een vraagstuk dat zeker vandaag de dag relevant is omdat de tekorten op de arbeidsmarkt oplopen. In de afgelopen periode heb ik gezien hoe 26 organisaties in de sector hier intensief mee aan de slag zijn gegaan.

‘Wendbaar aan het werk’ bestaat uit twee interessante projecten waar ik samen met Michiel van den Heuvel, projectleider van collega-werkgeversvereniging Transvorm, uitvoering aan geef. Het ene project richt zich op de leidinggevenden en het andere op de medewerkers. We doen dit niet alleen. Inhoudelijk worden we ondersteund door de organisaties Bewegen Werkt en Wecreate Consulting. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van interventies als leiderschapstrainingen en zelfleiderschapstrajecten.

Van werkdruk naar wendbaarheid
Bij de start van de projecten hoorde ik verhalen over de veranderingen in het werk zoals:
• de zwaardere en complexere zorgvraag;
• de toegenomen administratieve lasten;
• de rooster- en planningsproblemen;
• de zelfsturende teams.

Allemaal ingrediënten die ervoor zorgen dat de werkdruk toeneemt bij medewerkers met cliëntgebonden functies. Deze veranderingen vragen om veerkracht en flexibiliteit van werkgever én medewerker, oftewel wendbare organisaties en wendbare medewerkers. Maar hoe organiseer je dat en waar begin je dan? Ik zie dat de 26 organisaties hier hun eigen invulling aan geven. De ene instelling geeft aandacht aan de zware beroepen en het halen van de pensioenleeftijd, de andere zoekt verbinding met positieve gezondheid of het generatiepact. Zo zet elke organisatie het thema wendbaarheid op haar eigen wijze op de kaart.

Lerend netwerk
Een onderdeel van het project is dat de deelnemende organisaties in een lerend netwerk ervaringen en ideeën uitwisselen. Ik vind het mooi om te zien hoe projectleiders van de verschillende organisaties elkaar helpen, adviseren en feedback geven. Ontwikkelde communicatiematerialen worden bijvoorbeeld met elkaar gedeeld of ook de ervaringen met scope-sessies. In sommige organisaties zijn bij zo’n scope-sessie zowel medewerkers met cliëntgebonden functies, hrm’ers, facilitair personeel en directie aanwezig. Hoe mooi is dat?

De kers op de taart: het wetenschappelijk onderzoek
Parallel aan de uitvoering van de projecten voert de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onder leiding van Annet de Lange, een wetenschappelijk onderzoek uit. Zij werkt hier nauw samen met de Finse professor Juhani Ilmarinen, de grondlegger van het Huis van Werkvermogen.

Aan het begin en aan het eind van de projecten hebben de medewerkers een vragenlijst ingevuld waarin onderwerpen als vitaliteit, werkvermogen en employability centraal staan. De nulmeting gaf al mooi inzicht in deze onderwerpen. De eindmeting laat zien welke effecten de interventies hebben op de medewerkers of leidinggevenden. Deze inzichten zie ik als de kers op de taart van Wendbaar aan het werk: ze leveren mooie input op voor zowel de deelnemende organisaties als ook voor mij als beleidsmedewerker in het verder ontwikkelen van beleid en het inzetten van interventies rondom duurzame inzetbaarheid.

Afsluitende conferentie: resultaten en ervaringen delen
Op donderdag 1 november komen de ervaringen van de deelnemende organisaties en de lessen uit het wetenschappelijk onderzoek samen: dan vindt als afsluiting van Wendbaar aan het werk een conferentie plaats. Op deze dag worden de resultaten en ervaringen met een groot publiek gedeeld. Het programma is bijna klaar en het belooft een mooie dag te worden!

Bent u, net als ik, ook benieuwd naar de resultaten en naar ervaringen? Zijn de medewerkers duurzamer inzetbaar geworden? Neem een kijkje op de website van Wendbaar aan het werk en meld u aan voor de conferentie. Ik hoop u op 1 november te mogen begroeten!

PS: bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de conferentie, maar wilt u wel geïnspireerd worden door alle verhalen? Dan verklap ik alvast dat u ook op een andere manier meer te weten kunt komen over de onderzoeksresultaten en ervaringen. We zijn momenteel namelijk bezig om deze input te bundelen in een boekje, dat dat we op de conferentie zullen uitreiken. WGV Zorg en Welzijn en Transvorm staan voor het delen van kennis en we zullen het boekje na 1 november dan ook digitaal beschikbaar stellen. Houd de website dus in de gaten!

Marloes Damhuis is projectleider van het ESF-project Wendbaar aan het werk en beleidsmedewerker duurzame inzetbaarheid. Thema’s als gezond werken, organisatieveranderingen en de dynamiek van de zorgsector spreken haar erg aan. Ze zet graag haar kennis en vaardigheden in om bij te dragen aan het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Contact opnemen met Marloes Damhuis naar aanleiding van deze blog? Dat kan via LinkedIn, per e-mail of telefonisch (088 255 6650).