[BLOG] Van spagaat naar pirouette

09-07-2018

Herkent u dit? We hebben werk en middelen voor geschoolde krachten en voor studenten. We hebben alleen niet voldoende werkbegeleiders om voldoende studenten op te leiden en de stageplaatsen te bemensen. Het is een beetje een kip-eiverhaal en een spagaat waarmee de sector zorg en welzijn worstelt.

Toegegeven, het arbeidsmarktvraagstuk is complex. Zo complex zelfs dat je niet van een individuele bestuurder mag vragen om het op te lossen. Dat kan namelijk niet. Eigenaarschap toekennen aan het probleem kan wél helpen. Geef iemand in de organisatie de verantwoordelijkheid zich bezig te houden met strategische personeelsplanning. Als sector komen we vervolgens samen een heel eind. WGV Zorg en Welzijn faciliteert daarin graag.

Toon lef
Vaak zijn de oplossingen helemaal niet zo moeilijk. Geef de praktijkmensen meer regelruimte, help hen moeilijke vragen op te lossen, ga niet in de weg staan van praktische oplossingen en goede ideeën, schuif de problemen niet voor je uit maar toon lef! Als je met de betrokkenen bij elkaar gaat zitten, goed luistert en elkaar bevraagt, zul je zien dat je heel snel mooie oplossingen vindt die ook nog eens meer opleveren voor alle partijen dan verwacht. Een goed idee? Dan gewoon doen! Ieder pakt zijn verantwoordelijkheid en zorgt dat het kan. De meeste belemmeringen zitten namelijk in de systemen en gewoonten.

Samen naar oplossingen zoeken
Wiens verantwoordelijkheid is het nu eigenlijk om voldoende nieuwe krachten op te leiden? Werkgevers, opleidingsinstituten, gemeenten of hebben alle partijen een rol? De sector heeft de faciliteiten. In elke regio is wel een wijkleercentrum of een skills lab te vinden. Waarom maken we dus niet veel meer met elkaar gebruik van deze faciliteiten en zorgen we ervoor dat nieuwe collega’s sneller, vaak beter, getraind en opgeleid worden en hun voorbehouden handelingen leren? Meer (en beter) opleiden kan alleen als onderwijs en werkveld samen naar oplossingen zoeken. Daarbij moet de nadruk niet op de verschillen maar op de overeenkomsten liggen, om daarna te zorgen voor de uitvoering.

Aan de slag
Voor goede plannen is altijd geld te vinden. Ga dus aan de slag! Als individuele instelling waar het kan, samen waar het moet. Gebruik die gezamenlijke opleidingsmogelijkheden, zet mensen in die mogelijk voor de eigen functie niet meer geschikt zijn maar wel veel ervaring hebben. Bemens die centra 7 dagen per week, óók in de avonduren en bied die nieuwe collega een vaste baan na het behalen van de opleiding.

Focus op meer en beter opleiden op de werkplek. Samen kunnen we de spagaat in een pirouette veranderen!

Jan Wiggers is beleidsmedewerker Onderwijs en houdt zich onder andere bezig met de kwalitatieve en kwantitatieve aansluiting van onderwijs en werkveld. Anders gezegd: hij is facilitator en verbinder van ideeën en mensen, zodat de ideeën ook werkelijkheid worden.

Contact opnemen met Jan Wiggers naar aanleiding van zijn blog? Dat kan via LinkedIn, Twitter, per e-mail of telefonisch (088 255 6650).