[BLOG] Veel kan nu niet, maar wat kan nu wel? De kansen en mogelijkheden tijdens corona

02-12-2020

Veel kan niet, en daarom kan er veel. Wellicht een beetje cryptisch maar wel een hele mooie korte samenvatting van werken en leren in het onderwijs tijdens de coronaperiode. We zijn uit het veld geslagen door alles wat niet kan. We komen niet meer met de hele klas bij elkaar, we zien minder wisselingen op de stageplek, alleen maar praktijk en geen theorie, of juist andersom. Meer ondersteuningsvragen en minder beschikbare ‘handen aan het bed’ in de zorg. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar wat kan er wel
We worden in deze tijd uitgedaagd om anders naar de vraagstukken te kijken. We denken veel meer ‘out of the box’. Dit levert vervolgens weer heel veel nieuwe initiatieven en mogelijkheden op. Zo heeft het afstandsleren, met vallen en opstaan, een hele grote vlucht genomen. Gaan veel meer mensen zelfstandig op zoek naar de kennis, producten en informatie die ze op dat moment nodig hebben. En worden zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsorganisaties  steeds creatiever in het aanbieden van diensten, ondersteuning en begeleiding om zo toch hun werkzaamheden (met behoud van kwaliteit) voort te kunnen zetten.  Vanuit de overheid wordt ook creatief meegedacht  en worden regels versoepeld. Dit speelveld tezamen maakt dat we nieuwe wegen inslaan en versnellen, we vergaderen niet te lang en besluiten sneller. Dus minder lang stilstaan bij mogelijke risico’s maar gewoon doen. ‘Hit and miss’, en vervolgens raak!

Slimme inzet van studenten en boventalligen
We zien mooie voorbeelden overal om ons heen van de inzet van studenten en mensen die boventallig zijn geworden. Van studenten die ingezet worden in de corona teststraat en zo hun BPV uren maken, het plaatsen van stagiaires in een zorghotel tot aan het inzetten van de welbekende stewardessen en ook horecapersoneel. Allemaal mooie en waardevolle voorbeelden van initiatieven die zo hard nodig zijn.

Flexibele inzet onderwijs
Om een flexibele inzet van het onderwijs te bewerkstelligen is er een tijdelijke denktank ‘alternatieve stages’ in het leven geroepen, bestaande uit mensen uit het onderwijs en het werkveld. Deze werkgroep denkt na over nog meer mogelijke initiatieven in het onderwijs voor het flexibeler inzetten van stagiaires en studenten in de praktijk. Hierbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van groepen studenten aan het werkveld en de extra inzet en begeleiding van docenten op de werkplek. Of bijvoorbeeld het inzetten van docenten in de praktijk en bijvoorbeeld fysiotherapeuten en logopedisten, vanuit de instellingen zelf, lessen laten verzorgen. Een ander mooi initiatief is het gebruik maken van studenten uit andere sectoren zoals horeca en facilitair op basis van taakherschikking binnen de afdeling. Of BBL-ers tijdelijk geen onderwijs laten volgen, zodat er meer uren in de praktijk gewerkt kunnen worden.

Janklein Kortom; genoeg ideeën die hopelijk snel in de praktijk terug te zien zijn. Alle benoemde opties worden uitgewerkt. Inclusief de voor- en nadelen. Heeft u interesse in het document, of heeft u wellicht ook ideeën over een goed initiatief? Neem dan contact met op met Jan Wiggers, coördinator Onderwijs, via [email protected].