[BLOG] Vier redenen om de arbeidsmarkt te duiden in cijfers

08-04-2021

De staat van de arbeidsmarkt in cijfers. Voor mij is dat verre van absoluut. Want zodra je de cijfers hebt afgedrukt, zijn ze alweer verouderd. Het heeft daarom (en om nog wel veel meer andere redenen) geen zin om het te hebben over de juistheid van een getal. Veel nuttiger vind ik het om te praten over een trend of ontwikkeling.

factsheet_vb_beeld

Daar ben ik de afgelopen maanden druk mee geweest. Zodat we nu voor alle 4 de regio’s factsheets hebben. Via deze afgedrukte cijfers kunnen we de regio's met elkaar vergelijken, bediscussiëren, de factsheets uitdelen aan anderen, informatie geven over de arbeidsmarkt en ga zo maar door! Er staan uitstroomcijfers in, prognoses, een rangorde van de 3 grootste tekortberoepen. Waarom hebben we ze toch zo graag, die factsheets? En wat kan je daarmee? Hieronder lees je 4 mogelijke manieren om de factsheets in te zetten. 

Het kan je ten eerste helpen om het gesprek aan te gaan op basis van feiten en voorkomen dat het alleen gaat over de juistheid of onjuistheid van cijfers. Ten tweede kunnen factsheets helpen om duiding te geven aan complexe vraagstukken, zodat de juiste gesprekken worden gevoerd, gesprekken die ook kunnen leiden tot besluiten. Ten derde zijn de factsheets een aanleiding om discussie uit te lokken, een gesprek over het waarom. Waarom scoort de ene sector beter dan de andere? Ten vierde voeden factsheets de discussie, niet alleen over wat geweest is, maar ook over wat komen gaat.

De WGV brengt elk kwartaal nieuwe cijfers voor het voetlicht die ons helpen om de arbeidsmarkt beter te begrijpen. En omdat we een beter beeld hebben, helpt het ons om beleid te bepalen, te discussiëren over nieuwe wegen of te ontdekken waarom de ene sector het beter doet dan de andere. Ieder kan de nieuwe factsheets gebruiken om het gesprek aan te gaan en te helpen in de duiding van complexe vraagstukken. Neem eens een kijkje: Factsheets Arbeidsmarktbeleid - WGV Zorg en Welzijn

foto_Hans_klein

Hans Hokke is strategisch relatiemanager. Hij informeert bestuurders en hoofden P&O van zorg- en welzijnsinstellingen over arbeidsmarkt en personele ontwikkelingen. Hij vertaalt vragen van werkgevers naar input voor beleid en zorgt voor praktisch-operationele oplossingen door partijen onderling te verbinden.