Column Susanne Katus - januari 2021

13-01-2021

Allereerst wil ik u een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen, ondanks deze lastige tijd. Wat heeft corona voor een extreme omslag gezorgd in onze samenleving. Wat doet dit met mensen en wat gaat dit allemaal betekenen op de lange termijn? De politiek is nu met name bezig met de verkiezingen die op komst zijn. VWS heeft hiervoor de discussienota 'Zorg voor de Toekomst' opgesteld. WGV Zorg en Welzijn is hierover in gesprek met leden en we komen met een gezamenlijke reactie namens Oost-Nederland.

Corona-fitpakket voor onze zorgcollega’s
De belangrijkste vraag voor de komende tijd is: hoe houden we onze zorgmedewerkers op de been gezien de zware werkdruk? Hoe houden zij het vol? Voor hen hebben we het corona-fitpakket ontwikkeld. Dit pakket bestaat uit: een Zelfzorg Retreat met een zevendaags programma bestaande uit yoga, praktische oefeningen, mooie inzichten en voedingsadviezen. We organiseren een 1.000.000 Stappen Challenge waarbij teams met elkaar de uitdaging aangaan en waarbij uiteraard lekker bewegen centraal staat. En we bieden organisaties de mogelijkheid kennis te maken met VRelax door middel van een experience box, waarbij stressvermindering plaatsvindt door de inzet van virtual reality. Inmiddels hebben wij vele aanmeldingen ontvangen. Wij houden u op de hoogte over alle mooie inzichten en ervaringen. 

Coronabanen om de zorg te ontlasten
Om de zorg te ontlasten maakt de overheid middelen vrij voor bijna 5.000 fulltime coronabanen. Dit zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk. Deze gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel, ter ontlasting van het gediplomeerde personeel.

Versnelde zij-instroom
Inmiddels zijn ook de Mobiliteitsteams opgestart in onze 4 regio’s. Door het ministerie van SZW is een aanzienlijk budget beschikbaar gesteld om mensen die vanwege corona nu werkeloos zijn, versneld op te leiden, zodat zij kunnen instromen in de zorg. Dit gebeurt samen met regionale UWV’s en de centrumgemeenten: Enschede, Zwolle, Apeldoorn en Doetinchem. WGV is hierbij nauw betrokken en vertegenwoordigt de belangen van de zorg- en welzijnssector.

We zijn ons ervan bewust dat een instelling er wel klaar voor moet zijn, wil een klas nieuw opgeleide medewerkers goed in kunnen stromen in een zorginstelling. Dit vraagt immers Anders organiseren op de werkvloer. Welke randvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde? Wij zijn hierover in gesprek met een aantal instellingen. 

Meer inzet van zorgtechnologie
Heeft u onze toolkit van 32 tools al gezien op ons Kennisnet? Het helpt u wellicht om meer zorgtechnologie in te zetten in coronatijd. Ook kunt u gebruik maken het het Adviesteam Innovatie & Inspiratie. Dit team van experts biedt 10 zorgorganisaties de kans hen (gratis) te faciliteren bij de implementatie van technologie, bijvoorbeeld op het vlak van bewustwording, creëren van draagvlak e/o visievorming.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Duenk, projectleider zorgtechnologie.

Ik hoop dat we u dit jaar op allerlei manieren kunnen ondersteunen en helpen en wens u voor de komende tijd zowel sterkte als veel inspiratie toe.

Susanne Katus
Directeur-bestuurder WGV Zorg en welzijn