Column Susanne Katus - november 2021

22-11-2021

Het is weer een drukke tijd: de nieuwe COVID-golf is in volle gang en zorgen over het zorgpersoneel nemen verder toe. We dachten dat een golf van deze omvang na vaccinatie ons niet meer zou gebeuren..

De drukte die nu voelbaar is in de instellingen is zorgwekkend. In de ziekenhuizen bijvoorbeeld is de druk enorm en dit is niet alleen vanwege COVID. Daar is een groot structureel capaciteitsprobleem dat al langere tijd duurt en wordt nu steeds duidelijker door COVID-patiënten. We voelen allen dat lange termijn maatregelen nodig zijn, anders is er over 6 maanden weer een groot probleem. Er is veel personeel weggegaan, het werk moet nu met minder mensen gedaan worden, waardoor personeel overbelast raakt. Mede daardoor is er nu een hoog ziekteverzuim. De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) heeft een manifest opgesteld om hiermee aan de slag te gaan. Wij hebben hieraan meegewerkt. Binnenkort zitten we, samen met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen in Oost-Nederland, om tafel voor de regionale vertaling van het manifest.

We merken nu in alle regio's dat men de urgentie voelt om de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken. Onze inspiratiesessies en de Leergang HR=Menskracht (strategisch personeelsbeleid) geeft handvaten om –data gedreven- zicht te krijgen op uitstroom in de eigen instelling. HR-managers kunnen zo meer doen om personeel te behouden door bijvoorbeeld huidig en nieuw personeel op te leiden.

We gaan ook door met thema’s als preventie, behoud, vitaliteit, zorgtechnologie, ander leiderschap  en regionale samenwerking. Ook in het nieuwe jaar. Met name de regionale samenwerking is een belangrijk thema, dat wordt ook onderkend door het ministerie van VWS. Zij hebben positief gereageerd op ons voorstel om de inrichting van de governance door regionale, ketenbrede zorgboards te formeren. De regio’s weten wat er nodig is, zij krijgen de regie om de arbeidsmarktproblematiek in de zorg- en welzijnssector aan te pakken. Krachtenbundeling is daarin de sleutel. WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en faciliteert hierbij. Een mooie uitdaging voor onze regiocoördinatoren die dit hebben opgenomen in hun jaarplannen voor 2022. 

Wat wij eveneens belangrijk vinden, is de professionalisering van de WGV Contactpunten in de regio’s. Mensen die willen werken in de zorg krijgen hier informatie over de zorg. We willen nog meer zorgen dat zij doorgeleid worden naar een baan in de zorg. 

WGV Zorg en Welzijn zet zich in om regionale samenwerking te stimuleren en te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat dit gaat helpen de arbeidsproblematiek aan te pakken, zeker in deze tijd waar de druk erg hoog ligt. We wensen iedereen veel sterkte in deze lastige tijd.

Susanne Katus, directeur- bestuurder WGV Zorg en Welzijn

SK_column_foto