Column Susanne Katus - september 2021

14-09-2021

In de Volkskrant van vrijdag 27 augustus jl. zijn we aangesproken door Doekle Terpstra, voorzitter van de Commissie Werken in de Zorg. Aangesproken op het feit dat de uitstroom van zorgprofessionals voor een groot deel aan de instellingen zelf ligt. Hij zegt dat zorginstellingen betere, modernere werkgevers moeten worden om personeel te behouden. Volgens Terpstra liggen er genoeg verbeteradviezen, hij vindt het tijd voor actie. In de Skipr Daily van 8 september jl. is een reactie verschenen op het Volkskrant artikel vanuit Fenna Eefting, Heidi de Bruijn en Susanne Katus.

Screenshot_20210914_093144

WGV Zorg en Welzijn ziet juist wel de verandering. Veel zorginstellingen in onze regio hebben aandacht voor het terugdringen van de uitstroom. Er zijn tal van goede voorbeelden. “Kijk juist naar waar het wel goed gaat en laten we daar de aandacht op vestigen”, aldus de bestuurders. Juist nu moeten we de bestuurders die wel de goede beweging laten zien steunen door dat de doen wat Terpstra zelf heeft bepleit: gezamenlijk de mouwen opstropen. Zij nodigen Terpstra daarom graag uit voor een nader gesprek en doen tevens ook een beroep op hem om met zijn werk door te gaan.

Als werkgeversvereniging zetten we deze voorbeelden in de etalage. We leren van elkaar en vinden het wiel verder uit in de context van eigen organisaties. Dat is van belang om de verandering te effectueren en WGV ondersteunt daarin als kenniscentrum.

Dit speerpunt komt ook weer naar voren in het opstellen van het jaarplan voor 2022. We zijn begonnen te kijken naar accenten en belangrijke thema’s waarop we verder bouwen aan het organiseren van een goed werkklimaat voor onze zorgprofessionals. Komende maanden werken we dit jaarplan verder uit. We gaan gestaag door met inspireren, motiveren, aanjagen en verspreiden van onze kennis. We geven niet op!