Column Susanne Katus: Tweede golf?

25-05-2020

De cijfers dalen, het kabinet versoepelt steeds meer de regels: kunnen we een tweede golf voorkomen?  

 De effecten van corona worden op alle fronten steeds meer zichtbaar: menselijk, economisch en sociaal/maatschappelijk. Mensen verliezen hun dierbaren, banen, bedrijven g aan failliet, ouderen die alleen thuis zitten en presidenten die hun bevolking in maart nog verkondigden dat het virus niets voorsfoto_Susanne_telde, komen bedrogen uit. Wie had dit gedacht toen we elkaar in december nog een gelukkig nieuwjaar wensten?

De zorg- en welzijnsmedewerkers in Nederland hebben zich in de afgelopen maanden met man en macht ingezet voor hun patiënten en cliënten. Zij draaiden overuren en steunden elkaar. Werkgevers stonden aan hun zij en zorgden dat zij voor de medewerkers klaar stonden, faciliteerden hen waar het kon. Diverse acties werden ingezet om extra personeel en beschermingsmaatregelen te organiseren want een tekort werd gewoonweg niet geaccepteerd. Op grote schaal werd op afstand communiceren met patiënten en cliënten ingevoerd waar voorheen ‘de regelgevers’ niet akkoord mee gingen.

In de pers stond de sector zorg en welzijn in de schijnwerpers. Waardering werd geuit. Applaus klonk en spandoeken spraken heldere taal. Nederland was bijzonder trots op hen. 

Corona gerelateerde voorzieningen 
Als werkgeversvereniging hebben wij alle instellingen (leden maar ook niet leden) ondersteund met voorzieningen waar het kon.  Een paar voorbeelden:
Instellingen konden gratis hun vacatures plaatsen voor extra personeel. Landelijk hebben 22.648 mensen aangeboden om te helpen. Onze reservepool Oost-Nederland was hier een onderdeel van. Sommigen waren BIG geregistreerd, anderen niet maar konden op andere wijze worden ingezet, bijvoorbeeld als chauffeur. Veel capaciteit is geleverd aan coronazorghotels op verschillende locaties in onze regio’s. Ook zijn door ons mensen uitgezonden aan Brabant toen de piek daar nog hoog was. Daarnaast hebben we online trainingen voor nieuw personeel gratis beschikbaar gesteld. Tenslotte is een Zorg Opvang Team van coaches en psychologen ingericht waar medewerkers mentale ondersteuning konden krijgen. 

Bovendien organiseerden we op de Dag van de Verpleging een 'Hart onder de Riem actie' voor de collega’s op de werkvloer met leuke huiskamerconcerten van artiesten. En de medewerkers konden hun collega’s nomineren voor een prijs. Er werd massaal gereageerd. 300 prijzen zijn op locatie uitgereikt door het WGV-team. Dit bracht veel positiviteit en extra energie.

En nu is het stil. Iedereen heeft zich aangepast aan de nieuwe situatie. We lopen met een boog om elkaar heen, we wassen onze handen waar het kan en we houden afstand. Het bewustzijn van gezond leven is nog nooit zo aanwezig geweest. Ik hoop dat leefstijlkunde daarmee ook meer een plek gaat krijgen in de reguliere gezondheidszorg.

Aanpassingen jaarprogramma
WGV Zorg en Welzijn past haar jaarprogramma aan op wat nu nodig is. We zijn bezig met zaken als flexpools en flex-apps waarmee instellingen hun planningsproblemen kunnen oplossen. Maar ook is binnenkort een overzicht te raadplegen op onze site van technologische tools die extra hulp kunnen bieden in het werk. We doen dit in nauwe samenwerking met Saxion lectoraat Technology, Health en Care. Dit naast de webinars Digitaalvaardig. Tenslotte komt er een leiderschapstraject voor bestuurders en aansluitend een traject voor leidinggevenden. Corona heeft de visie op leiderschap nog meer de focus gegeven. De context waarin we nu leven, is veranderd en vraagt een andere wijze van leiderschap. 

Natuurlijk houden we bij al onze activiteiten rekening met de veiligheidsregels. Grote bijeenkomsten zijn uitgesteld, kleinere - vinden plaatsen waar de 1,5 meter gewaarborgd is. De crisis is heftig maar biedt ook kansen. De komende tijd betekent dit extra goed naar elkaar luisteren en met elkaar het gesprek aangaan. Wat geeft deze tijd voor nieuwe inzichten? In de regionale stuurgroepen (Zwolle, Achterhoek, Twente en Stedenvierkant binnenkort) zijn de eerste gesprekken al begonnen. Veel innovatie komt al uit Oost-Nederland. Gaan we ook hiermee met elkaar het verschil maken?

Susanne Katus
Directeur WGV Zorg en Welzijn