Commissie werken in de zorg geeft advies aan arbeidsmarktregio’s Oost-Nederland

18-12-2019

In oktober vonden de bestuurlijke voortgangsgesprekken tussen gespreksdelegaties uit de vier arbeidsmarktregio’s in Oost-Nederland en de commissie Werken in de Zorg plaats. De gespreksdelegaties bestonden uit afgevaardigden van zorgorganisaties, gemeenten, onderwijs-instellingen en zorgkantoren. De insteek van de commissie is om vanuit de doelen van het Actieprogramma Werken in de Zorg, te kijken naar de voortgang die in de regio’s geboekt wordt om de arbeidsmarktproblematiek terug te brengen.

De Commissie adviseert over te nemen stappen, helpt mee om goede praktijken te identificeren en te delen en om knelpunten en ontwikkelvragen te signaleren en te agenderen. In het gesprek stonden de voortgang, kansen en uitdagingen over de arbeidsmarktproblematiek in de zorg- en welzijnssector in Oost-Nederland centraal.

Gespreksonderwerpen
In de gesprekken passeerden verschillende thema’s. Zoals ‘Beter leren in de zorg’, met hierbij aandacht voor vernieuwing in het onderwijs en een Leven Lang Ontwikkelen. Ook het thema ‘Anders werken in de zorg’ met als aandachtspunten het behoud van zorgprofessionals en sociale en technologische innovatie kwam aan de orde. En natuurlijk ‘Meer kiezen voor de zorg’, waarbij de aandacht uitging naar de stijgende instroom en opleidingsrendement. Naast deze meer thematische onderwerpen werd ook de bestuurlijke samenwerking tussen zorgorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen besproken.

Advies op maat
De gesprekken hebben geleid tot een advies op maat met een aantal regio specifieke aanbevelingen. Het advies van de commissie kunnen de regio’s gebruiken bij de uitwerking en verwezenlijking van de ambities. Het advies per regio kunt u hier downloaden.

Regio Achterhoek
Regio Stedendriehoek Noord-Veluwe
Regio Twente
Regio Zwolle

Landelijke rapportage naar de Tweede Kamer
De overkoepelende landelijke rapportage van de commissie wordt naar verwachting eind december door VWS aan de Tweede Kamer verstuurd. Lees hier de voortgangsrapportage.