Contactpunt reservepool corona vrijwilligers Oost-Nederland

20-03-2020

WGV Zorg en Welzijn heeft in samenwerking met landelijke stakeholders een regionaal contactpunt ingesteld om de zorginstellingen te ondersteunen die vanwege de coronacrisis extra hulp nodig hebben. Er zijn veel oud-zorgmedewerkers die zich beschikbaar hebben gesteld als corona vrijwilliger/medewerker. Het regionaal contactpunt is bezig een reservepool te organiseren van vrijwilligers en medewerkers, zodat de vraag van de zorginstellingen en het aanbod van vrijwilligers en medewerkers gematcht kunnen worden op het moment dat instellingen extra hulp nodig hebben.

Alle zorg- en welzijnsinstellingen in Oost-Nederland kunnen hun uitvraag voor capaciteit gratis doen via de vacaturesite Zorgselect.nl. Dit geldt ook voor instellingen die geen lid zijn van WGV Zorg en Welzijn. Het regionaal contactpunt matcht vraag en aanbod op een snelle en effectieve wijze waarbij instellingen zelf de regie kunnen houden.

In de reservepool zijn ook de aanmeldingen van vrijwilligers/medewerkers uit de landelijke database van Nu’91 en V&VN meegenomen. Ook worden nieuwe aanmeldingen via de gisteren gelanceerde website www.extrahandenvoordezorg.nl opgenomen in deze reservepool. Vrijwilligers en medewerkers uit Oost-Nederland die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen ook direct via Zorgselect.nl reageren op de vacatures voor corona vrijwilliger of medewerker. Dit geldt ook voor studenten van zorg- en welzijnsopleidingen (mbo en hbo). Het regionaal contactpunt vraagt hen de komende tijd Zorgselect.nl in de gaten te houden.

Voor vragen kunt u terecht bij het Contactpunt reservepool corona vrijwilligers en medewerkers Oost-Nederland via telefoonnummer: 088 255 66 50.