Coronabanen om de zorg te ontlasten

14-01-2021

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en de druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten, maakt de overheid bijna 3.500 voltijds coronabanen mogelijk. Coronabanen zijn gesubsidieerde banen waar geen of beperkte zorgscholing voor nodig is. Deze banen zijn bedoeld voor tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel tot 1 juli 2021.

Voor een coronabaan geldt een minimale beschikbaarheid van 20 uur per week gedurende een periode van minimaal twee maanden. Mensen kunnen vanuit een coronabaan ingezet worden als gastvrouw/heer, zorg-assistent, zorgbuddy, ADL–ondersteuner, welzijns-assistent, ondersteuner zorgmedewerker of ondersteuner veiligheid.

Begeleiding
Begeleiden van nieuwe mensen in een zorgorganisatie is ontzettend belangrijk. Dit vergt ook veel capaciteit. Hiervoor is in de subsidieregeling voor zorgorganisaties 20% extra vergoeding opgenomen, bovenop de loonkosten. Zorgorganisaties kunnen de begeleiding zelf doen of via de Nationale Zorgklas laten lopen.

Voorwaarden coronabanen
-  De subsidie geldt met terugwerkende kracht van 1 januari tot 1 juli 2021.
-  Het gaat om banen ter ondersteuning van onder meer welzijnsactiviteiten en ADL.
-  Als vergoeding geldt 120% loonkostensubsidie. Dit is inclusief begeleiding en opleidingskosten.
-  Coronamedewerkers worden minstens twee maanden minimaal gemiddeld 20 uur per week ingezet.
-  Het contract mag een maximale looptijd hebben van 6 maanden. Voor werknemers die een deeltijd BBL-opleiding van 6 maanden volgen, wordt deze periode verlengd tot 1 september 2021.

Kijk voor de exacte voorwaarden op de website dus-i.nl van de Rijksoverheid. Op 19/02/21 is de subsidieregeling coronabanen in de zorg gepubliceerd in de Staatscourant.  

Subsidie aanvragen
Van 1 maart 09:00 uur tot en met 31 maart 2021 om 17:00 uur kunnen organisaties de subsidie aanvragen op de website dus-i.nl van de Rijksoverheid. Op deze website kunnen organisaties t/m 28 februari een belangstellingsformulier invullen. Dit is nog geen subsidieaanvraag. 
Het beschikbare subsidiebedrag van €80 miljoen wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen. Als er budget over is wordt een tweede aanvraagtermijn geopend.

Aanvragen coronabaan
Vanaf 22 januari kan door zorgwerkgevers een aanvraag worden ingediend via www.extrahandenvoordezorg.nl. Van daaruit worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen zelf de werving en selectie te doen. Neem bij vragen telefonisch contact op met 088 255 66 50.
Klik hier voor een voorbeeld arbeidsovereenkomst coronabaan  

Informatiefilmpjes over coronabanen

In deze serie video's wordt uitgelegd hoe je als zorginstelling gebruik kunt maken van de subsidieregeling voor coronabanen. Naast een algemeen introductiefilmpje zijn er filmpjes over de volgende 4 thema's: subsidievoorwaarden, begeleiden en opleiden, functies en taken en ondersteuning door Extra Handen voor de Zorg. Klik hier om de filmpjes te bekijken