Creatief de arbeidsmarktproblematiek te lijf in de Achterhoek

25-05-2018

Hoe gaan krimpregio’s de arbeidsmarktproblematiek in zorg en welzijn te lijf? Magazine De Eerstelijns besteedt in het artikel 'Creatief in krimpregio's' aandacht aan de aanpak in de Achterhoek en Zeeland.

Directeur Gerard Nederpelt van WGV Zorg en Welzijn vertelt in De Eerstelijns over initiatieven in de Achterhoek, waaronder de Wijkleercentra en de Transformatietafel Achterhoek. Directeur-bestuurder Monica Roose van collega-werkgeversvereniging ViaZorg gaat in op de Zeeuwse ontwikkelingen.

De conclusie: het ‘zevenkoppige monster van de arbeidsmarktproblematiek’ kan alleen bedwongen worden met creatieve samenwerkingen.

Lees het artikel op de website van De Eerstelijns.