Creatieve inspiratiedag: De ontwikkelkracht van de mbo-student

08-10-2018

Dit voorjaar is voor bestuurders een symposium georganiseerd rondom het thema ‘Mbo vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg’. Inmiddels hebben de 8 samenwerkende ROC’s en WGV Zorg en Welzijn opnieuw de handen ineengeslagen voor de organisatie van een vervolg: een creatieve inspiratiedag voor werkbegeleiders, docenten en opleiders op vrijdag 16 november.

Het werkveld in de zorg is continu in beweging. Veranderende wensen van cliënten, nieuwe technologische ontwikkelingen én demografische veranderingen zorgen voor constante dynamiek. De studenten die op de verschillende ROC’s worden opgeleid staan te popelen om hun kennis en geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen bij de zorgorganisaties. Ze willen graag met de zorginstellingen meedenken en helpen bij het verder vorm geven aan de bovenstaande ontwikkelingen. In de praktijk blijkt dit vaak lastig en werkt het nog niet optimaal. Dat leidt tot de centrale vraag:

Hoe kunnen we de ontwikkelkracht van de MBO-student in de zorg nóg beter inzetten?

Om te komen tot antwoorden op bovenstaande vraag gaan we aan de slag met een ‘Innovation Experience’ in samenwerking met studio Why. Dit is een unieke methode waar we u graag kennis mee willen laten maken. Men werkt in teamverband samen, krijgt masterclasses over 'Dutch Design thinking' en inspiratieshots over diverse onderwerpen. Dit alles in een energieke, creatieve setting. Het wordt een dag waar veel geleerd wordt en waarin de deelnemers samen oplossingen gaan bedenken voor de centrale vraag.

Om het kader en de thematiek helder te hebben komt Laurent de Vries, directeur van Viattence, ons aan het begin van deze dag vertellen over zijn ervaringen. Laurent heeft passie voor studenten en Viattence loopt voorop in de branche.

Aanmelden
Via hetkloppendhartvandezorg.nl kunt u zich aanmelden. De inspiratiedag wordt gehouden in Theater Orpheus in Apeldoorn en aan deelname zijn geen kosten verbonden.