De commissie Werken in de Zorg innoveert zelf ook!

21-01-2020

Uitnodiging webinar op dinsdag 11 februari van 15.00 - 16.00 uur

We gaan op een andere manier dan vorig jaar in gesprek met bestuurders; tijdbesparend en eigentijds. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het webinar Behoud en innovatie als dé opgave op dinsdag 11 februari van 15.00 tot 16.00 uur.

Wat gaan we doen?
De commissie Werken in de Zorg heeft eind 2019 voor de tweede keer adviezen aan de RAAT-regio’s en aan de minister van VWS uitgebracht over het terugdringen van de personeelstekorten in zorg & welzijn. De commissie benoemt daarin behoud en innovatie als de belangrijkste opgaven in de komende tijd.

Wat is er voor nodig om op deze twee terreinen in de regio’s beslissende stappen vooruit te zetten? Daarover gaan we online het gesprek aan. Inspiratie en uitwisseling is het doel. Doe mee, breng uw vragen en ideeën in en challenge de commissie!

Jacqueline Stuurstraat (directeur deRotterdamseZorg) en een bestuurder uit zorg & welzijn zullen in de studio reflecteren op de aanbevelingen van de commissie.

Voor wie is het?
Voor bestuurders en directeuren uit zorg & welzijn, het onderwijs en andere relevante partijen (zoals gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars)

Aanmelden
Aanmelden kunt u hier 

Wij hopen u online te ontmoeten op 11 februari!

Met hartelijke groet,

Doekle Terpstra
voorzitter commissie Werken in de Zorg