De Juiste Zorg op de Juiste Plek – Regiobeelden

25-06-2020

De Juiste Zorg op de Juiste Plek organiseer je samen. Daarom is het belangrijk om met partijen een beeld te vormen van de huidige- en toekomstige zorgvraag. Het regiobeeld vormt de basis om gezamenlijk richting te geven aan de noodzakelijke acties. De regiobeelden helpen te bepalen wat er nodig is om de zorgbehoeften te vervullen. Daarnaast kunnen partijen inspelen op toekomstige zorgbehoeften, afgezet tegen het huidige zorgaanbod. 

Gezamenlijke regiovisie
Een regiobeeld is een overzicht van de belangrijkste data over zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl, bevolkingsontwikkeling, sociale en fysieke omgeving in een specifieke regio. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en andere samenwerkende partijen in de regio kunnen het regiobeeld gebruiken om een gezamenlijke toekomstvisie op te stellen.

Het regiobeeld geeft antwoord op vragen als:

  • Wat doen we al goed in de regio en wat kan beter?
  • Welke zorg hebben we in onze regio in de toekomst nodig?

De beschikbare regiobeelden kun je op de website bekijken en downloaden.