Digivaardig in de Zorg en SectorplanPlus

12-12-2019

Tot en met 20 december kunnen aanvragen worden ingediend voor het 4e tijdvak van SectorplanPlus (SPP). Nieuw in het 4e tijdvak is de mogelijkheid om te investeren in behoud: het opleiden en ontwikkelen van zittend personeel. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om onderdelen van het programma Digivaardig in de zorg mee te nemen in de aanvraag. Ook is er een inspiratiedocument SPP beschikbaar om arbeidsorganisaties die extra inzet willen plegen op behoud, handvatten te geven aan wat voor soort activiteiten ze daarbij zouden kunnen denken.

Digivaardig in de Zorg
Binnen dit project worden medewerkers binnen zorg- en welzijnsorganisaties begeleid/getraind om digitaal vaardiger te worden en daarmee hun werk beter te kunnen doen. Klik hier voor meer informatie over Digivaardig in de zorg.
Heb je interesse, vragen over Digivaardig in de Zorg of over de mogelijkheden om dit project mee te nemen in de aanvraag voor het SPP, neem dan contact op met Jan Wiggers, beleidsmedewerker Onderwijs bij WGV Zorg en Welzijn: 088 255 66 50 / stuur een e-mail.

Inspiratiedocument en extra informatie

In totaal stelt het ministerie van VWS 130 miljoen euro voor het 4e tijdvak beschikbaar. Alle opleidingen die starten in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 komen in aanmerking voor subsidie.

Ondersteuning

Op welke manier kun je als zorg- en welzijnsorganisatie aanspraak maken op het beschikbare budget en hoe geef je daar nu het beste vorm aan?  Heb je behoefte aan expertise, inspiratie en ondersteuning voor je (eventuele) aanvraag? Neem dan contact op met Jos Otter. Zij is als zelfstandig adviseur betrokken bij SPP en is bereikbaar via 06-30194271. Voor inhoudelijke informatie over SectorplanPlus kun je terecht bij Ton van Soest, projectleider SPP bij WGV Zorg en Welzijn: 06-20842724.