Diversiteitstrainingen: inspireren, vinden en verbinden

11-02-2013

Hoe bevordert u de instroom en het behoud van allochtone medewerkers? Wat is nodig om diversiteit in uw organisatie te bevorderen? Hoe gaat uw organisatie om met cultuurverschillen op de werkvloer? Er is ruimte voor deelname van vijf Gelderse zorg- en welzijnsinstellingen aan een gesubsidieerd trainingstraject op het gebied van diversiteit.

Het doel van deze training is het vergroten en aanreiken van nieuwe inzichten en het bieden van ondersteuning bij culturele vraagstukken die bij een divers personeelsbestand ontstaan.

Deze diversiteitstraining is bedoeld voor werkbegeleiders, teamleiders en managers van zorg en welzijnsorganisaties in Gelderland, die voornemens zijn toe te werken naar een gekleurder personeelsbestand. Per organisatie wordt de inhoud op maat aangepast. Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van deze diversiteitstraining.

Salus Gelria, de collega-organisatie van de WGV Zorg en Welzijn in zuid-, midden- en west Gelderland, heeft een subsidie ontvangen van de provincie Gelderland voor het verzorgen van Diversiteitstrainingen bij Zorg en Welzijnsinstellingen. De Gelderse leden van WGV Zorg en Welzijn kunnen hier ook gebruik van maken. Er is ruimte voor maximaal 5 organisaties.
De trainingen worden verzorgt door Elan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Nicolette Horn, Projectleider Salus Gelria
026-3898983 / [email protected]

of Nuray Dogan
026-3523420 / [email protected]