Een innovatieve stap op het gebied van jongerenvoorlichting: Tmrrw

12-02-2021

WGV Zorg en Welzijn ondertekende onlangs samen met zes (regionale) partners een samenwerkingsovereenkomst met startup Tmrrw (Tomorrow). Tmrrw ontwikkelt een app waarmee jongeren zich vanaf de bank kunnen oriënteren op studies en beroepen, van alle niveaus en álle sectoren. De app draagt bij aan de realistische beeldvorming voor jongeren die zich oriënteren op leren en werken in Zorg en Welzijn en kan daarmee (voortijdig) uitval voorkomen. Een innovatieve stap in jongerenvoorlichting, die aansluit bij de doelgroep en waaraan alle zorg- en welzijnsorganisaties laagdrempelig en kosteloos kunnen deelnemen en gebruik van kunnen maken. 

tmrrw Een realistisch beeld vanaf de bank
Nog te vaak stromen jongeren voortijdig uit, omdat zij een verkeerd beeld hebben van wat een studie of beroep daadwerkelijk inhoudt. De Tmrrw app helpt jongeren om zich op een laagdrempelige manier te oriënteren op studie of werk via korte video’s van 15 tot 30 seconden. Door hen mee te laten kijken over de schouders van studenten en professionals die hun ervaringen delen, hun leer- en werkomgeving laten zien en vragen beantwoorden over hun werk of studie, krijgen jongeren een realistischer beeld van de studie en het beroep. 

Hoe werkt het
Iedere professional of student kan eenvoudig zelf een bijdrage leveren en invulling geven aan de app. Door de app te downloaden en vandaar uit direct de video’s te maken. Heeft u hulp nodig bij het maken van de content dan kunt u gebruikmaken van pakketten die hiervoor zijn ontwikkeld. U beantwoordt een set van vragen in afzonderlijke korte video’s en kunt deze toevoegen aan de app. De video’s worden voorafgaand aan publicatie gecheckt aan de hand van een opgesteld redactiestatuut. Dat maakt dat de app in korte tijd veel waardevolle content bevat voor de studiekiezer en bruikbaar is als promotiemateriaal voor de organisaties.

Doelgroep nauw betrokken bij doorontwikkeling 
Om de app zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelgroep worden scholieren en studenten nauw betrokken bij de doorontwikkeling en eens per twee weken uitgenodigd om in sprintreviews feedback te geven op de doorontwikkeling. Daarnaast is er een klankbordgroep vanuit aangesloten werkgeversverenigingen in Zorg en Welzijn die nauwlettend in de gaten houdt dat onze sector goed vertegenwoordigd is en dat er een realistisch en breed beeld wordt gegeven van de sector. 

WGV Zorg en Welzijn draagt onder meer bij door de app onder de aandacht te brengen bij aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen met wie zij samenwerkt. Enerzijds met als doel leden en onderwijs te activeren om content aan te leveren, zodat jongeren goed geïnformeerd worden over het werken en leren in Zorg en Welzijn, anderzijds om de app in te zetten als eigentijdse voorlichtingstool. 

Meer weten e/o deelnemen?  
Bent u benieuwd naar welke bijdrage uw organisatie kan leveren aan de Tmrrw app? Neem dan contact op met Natasja Blokhorst via e-mail of via 088 255 66 50. 
Wilt u een korte impressie over de Tmrrw app kijk dan deze korte video (1 minuut). Meer weten over de achterliggende cijfers en wat het op kan leveren? Bekijk dan de volledige video (8 minuten).