Eerste editie BestuurdersMagazine 2023 verschenen

21-03-2023

De eerste editie van het BestuurdersMagazine 2023 is verschenen. Deze editie is een themanummer over regionaal werkgeverschap en flexibilisering arbeidsmarkt. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.

coverbm

Vanuit IZA en TAZ naar regionale kracht
Het kabinet presenteerde afgelopen najaar het Integraal Zorgakkoord (IZA) en daarmee samenhangend de programma’s Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ) en Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De stip op de horizon van de TAZ is een toekomstbestendige arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. Hier zal met gedeelde verantwoordelijkheid door werkgevers, zorginkopers, onderwijs, beroeps- en brancheorganisaties, andere stakeholders en de overheid de komende jaren aan gewerkt worden. Wat zijn de aanknopingspunten voor de regio als het gaat om het aangaan van en invulling geven aan regionaal werkgeverschap? Waar liggen de kansen en wat zijn de belemmeringen?

Regio's geven eigen invulling aan TAZ
In het programma TAZ, schetst de overheid een toekomstbeeld van de sector, waarin de toegankelijkheid van de zorg wordt gegarandeerd en er tegelijk niet meer dan 1 op de 6 werkenden actief zijn. In de Hoofdlijnenbrief (mei 2022) van minister Conny Helder geeft zij drie programmalijnen aan: ruimte voor innovatieve werkvormen, ruimte voor behoud van medewerkers en ruimte voor leren en ontwikkelen. WGV Zorg en Welzijn heeft die handschoen opgepakt en gaat er met een regionale aanpak mee aan de slag. In dit artikel vertellen WGV-regiocoördinatoren Liesbeth Laman Trip en Ruth Berns meer over de aanpak in de subregio’s Stedenvierkant en Twente.

Parel uit Gelderland: De Werkgeverij
Vijf jaar geleden startten tien organisaties in Gelderland, waaronder collega werkgeversvereniging WZW, het initiatief de Werkgeverij. Het innovatieve arbeidsmarktconcept moest een oplossing bieden voor behoud van talent voor de sector in tijden van overschotten en tekorten. Het mes snijdt aan twee kanten. De werknemer krijgt de mogelijkheid op vrijwillige basis met behoud van contract bij een van de andere werkgevers aan de slag te gaan, daarvan te leren en zijn talent verder te ontwikkelen. Werkgevers kunnen op hun beurt veel beter inspelen op fluctuaties van de arbeidsmarkt, waarmee werknemers behouden blijven.

Klik hier om het maartnummer te lezen.
Abonnees ontvangen het BestuurdersMagazine direct in hun mailbox. Wilt u voortaan ook elke editie gratis ontvangen? Meld u dan aan via deze link.