Factsheets ‘Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg’

30-07-2019

Onlangs zijn de factsheets ‘Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg’ verschenen. Deze factsheets zijn gemaakt in opdracht van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). De factsheets zijn gebaseerd op gegevens die verzameld zijn in het kader van het onderzoek dat Nivel en Prismant in het najaar van 2018 hebben uitgevoerd voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de landelijke huisartsenvereniging (LHV)

Aan dit onderzoek en deze factsheets ging een pilotstudie vooraf die in opdracht van SSFH, ROS Robuust en Transvorm is uitgevoerd in de zomer van 2018.

Het doel van deze factsheets is het in kaart brengen van de regionale personeelssamenstelling van de huisartsenzorg in de 20 (AZW-)arbeidsmarktregio’s die niet onder de pilotstudie vielen, alsmede het beschrijven van de knelpunten op deze regionale arbeidsmarkten en mogelijke oplossingsrichtingen. De factsheets kunt u hier terugvinden.

In mei 2019 hebben WGV Zorg en Welzijn, alle huisartsenorganisaties in het werkgebied van WGV (CHPA, HOOG, HCDO, SHT, Thoon, Medicamus, Medrie, Huisartsenzorg Oude IJssel) in samenwerking met Proscoop aan het Nivel de opdracht verleend om, mede naar aanleiding van de factsheets, verdiepend onderzoek te doen. Het aanvullende onderzoek is nodig om regionaal beter inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige vraag naar huisartsenzorg, het huidige en toekomstige aanbod aan huisartsen en ondersteunend personeel en de balans tussen vraag en aanbod in de regio’s. Het onderzoek wordt naar verwachting in september/oktober van dit jaar afgerond.