Gezamenlijk personeelstekorten aanpakken in de Achterhoek en Twente

15-12-2017

De sector zorg en welzijn staat voor een flinke uitdaging: er komen grote personeelstekorten aan. Daardoor zal het aantal moeilijk vervulbare vacatures fors stijgen. Om deze tekorten aan te pakken is samenwerking essentieel. In de regio’s Achterhoek en Twente hebben bestuurders uit zorg en welzijn, overheid en onderwijs deze week hun handtekening gezet onder een intentieverklaring in het kader van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Samen gaan we zorgen voor een goede, toekomstbestendige personeelsvoorziening in de sector zorg en welzijn.

Tekorten in Twente aanpakken
In de regio Twente is er de komende vier jaar sprake van 12.500 baanopeningen, terwijl de instroom van nieuwe medewerkers (zowel uit het onderwijs als zijinstromers) achterblijft. Daardoor blijft in Twente ongeveer 50 procent van de vacatures onvervuld. Afgelopen maandag, 11 december, hebben bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeenten in regioverband een intentieverklaring ondertekend waarin zij uitspreken gezamenlijk aan de slag te gaan met het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten. 


Ondertekening van het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten voor de regio Twente

Aan de slag in de Achterhoek
De Achterhoek krijgt in de komende vier jaar te kampen met een personeelstekort van zo’n 7.200 banen, waarbij maar liefst 67 procent niet kan worden ingevuld. Ook in deze regio is samenwerking om de tekorten aan te pakken dus hard nodig. Op woensdag 13 december zetten bestuurders in de Achterhoek hun handtekening onder de intentieverklaring.Ondertekening van het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten voor de regio Achterhoek


Samenwerking en afstemming
Veel organisaties in de twee regio’s hebben al initiatieven genomen of bereiden deze voor. In de komende periode zullen naar verwachting nog meer partijen in de Achterhoek en Twente zich bij de intentieverklaring aansluiten. Met de actieplannen gaan we de krachten bundelen en tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn komen. Samenwerking en afstemming in de regio’s is hard nodig om de gewenste resultaten te boeken.

Bij het uitvoeren van de actieplannen staan zes actielijnen centraal:

• Actielijn 1: Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
• Actielijn 2: Positief beïnvloeden studie- en beroepskeuze van jongeren en werkzoekenden
• Actielijn 3: Verhogen van opleidings- en sectorrendement
• Actielijn 4: Vergroten en vernieuwen van opleidingsmogelijkheden
• Actielijn 5: Beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat
• Actielijn 6: Nieuwe innovatieve oplossingen bedenken voor de huidige arbeidsmarktproblematiek

WGV Zorg en Welzijn fungeert als actiecentrum voor de actieplannen. In het eerste stadium van de uitvoering zal de vereniging een aanjaagfunctie op zich nemen, om zo de structuur voor uitvoering vorm te geven.

In de regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe ondertekenden bestuurders vorige maand een actieplan om de personeelstekorten te bestrijden. Binnenkort volgt de regio Zwolle.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten in de regio’s Twente en Achterhoek kunt u contact opnemen met Anne ten Vergert, beleidsmedewerker bij WGV Zorg en Welzijn, per e-mail of telefonisch via 088 255 6650.