Grote belangstelling voor Zorg- en Welzijnsplein op Onderwijsbeurs

09-11-2018

Op de Onderwijsbeurs voor Noord- en Oost-Nederland die op 7 en 8 november '18 plaatsvond in de IJsselhallen in Zwolle was grote belangstelling voor het Zorg- en Welzijnsplein. De beurs is bedoeld voor met name jongeren in het voortgezet onderwijs die zich willen oriënteren op hun vervolgopleiding.

Op de beurs stonden onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universitair), maar ook een aantal werkvelden, waaronder het leger, wegenbouw en zorg en welzijn.
 

Samenwerking
Als werkgeversvereniging hebben we het initiatief genomen een gezamenlijke stand in te richten en te bemensen. In totaal hebben hier 14 zorg- en welzijnsinstellingen aan deelgenomen (GGNet, Dimence, Frion, Philadelphia, de Seizoenen, Baalderborg, Zorgaccent, Driezorg, IJsselheem, Het Zand, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Noorderboog). Daarnaast stonden Viattence, Icare en het Zorg Trainings Centrum er met een eigen stand. Al met al een echt Zorg- en Welzijnsplein.

Waardevolle contacten
De beurs is zeer goed bezocht. Er zijn veel gesprekjes gevoerd met jongeren, maar ook met een groot aantal volwassenen die we geattendeerd hebben op het project Sterk in je werk. Al met al was het een geslaagd evenement. Hopelijk gaan veel van de jongeren die we hebben gesproken, kiezen voor onze mooie sector en mogen we hen over een aantal jaren als student, stagiaire of medewerker begroeten.