Huis van de Zorg

27-01-2022

De zorgvraag zal de komende jaren veranderen en bij ongewijzigd beleid fors toenemen. Hoe ziet de toekomst van de sector zorg en welzijn eruit?  We zien grote vraagstukken zoals de betaalbaarheid van de zorg, een toenemende schaarste van professionals en toenemende druk op de kwaliteit en continuïteit van de zorg.

De coronacrisis heeft ook laten zien dat er op veel terreinen nieuwe samenwerking mogelijk is en dat afspraken maken en regie nemen in de regio werkt. Bovenstaande vraagstukken vragen om een regionale keten brede aanpak en samenwerking. Bij de transitie van de zorg is een sterke rol weggelegd voor samenwerkende partijen in de regio. De arbeidsmarkt is hét urgente vraagstuk voor toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de sector zorg en welzijn. 

Eind 2021 heeft het samenwerkingsverband tussen de gemeente Enschede, ROC van Twente en  WGV Zorg en Welzijn een verlenging van subsidie gekregen om het Huis van de Zorg te gaan bouwen. Het Huis van de Zorg gaat organisaties ondersteunen die op basis van skills gaan werven, zodat zij hun personeelsbeleid kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen die de omgeving vraagt ten behoeve van optimale wendbaarheid.

Huis_van_de_zorg

Skills gerichte aanpak
Als er niet alleen naar diploma’s wordt gekeken maar ook naar skills, is de kans dat mensen werk vinden en houden veel groter. Het Huis van de Zorg richt zich met haar partners op de ontwikkeling van verschillende skills-instrumenten waarmee werkenden en werkzoekenden ontdekken welk werk in zorg & welzijn bij hun skills past. Ook kunnen zorg- en welzijnsorganisaties hiermee werknemers vinden met de juiste skills voor hun vacatures. Door een regionale aanpak en met behulp van de skill based technologie, is het mogelijk om talenten die willen en kunnen de kans te  geven om in de zorg- en welzijnssector aan de slag te gaan. Op hoofdlijnen is daarbij de verwachting dat binnen het Huis van de Zorg een drietal actielijnen zullen gaan starten:

  1. Makelaarsfunctie Mix-Match:  Makelaarsrol door middel van bemiddeling t.b.v. werknemers. Activiteiten bij het herplaatsen c.q. vinden nieuwe werkplek. Inrichten en verder vullen en professionalisering vacaturebank.
  2. Her-, om- en bijscholen: Skills tool ontwikkelen. Maatwerktrajecten ten behoeve van bijscholing en omscholing. Keuzemodules inzetten en/of ontwikkelen.
  3. Expertisecentrum opstarten: Ontwikkelen fysiek en digitaal expertise centrum centraal Oost- Nederland. Afstemming/verbinding met andere regionale samenwerkingsverbanden. Organiseren kennissessies en events.

Om dit alles de komende 2 jaar handen en voeten te geven start per 1 februari 2022 Gerturd Zweerts als Projectmanager Huis van de Zorg.

Gertrud Zweerts stelt zich voor
GertrudIn de rol van intercedent en vestigingsmanager bij Randstad, later ook als consulent werving en selectie en via mijn eigen bedrijf “Omwerken” als (loopbaan)coach, teamcoach en projectmanager, ben ik steeds weer bezig geweest met het thema “Mens en Werk”. De juiste man/vrouw op de juiste plek binnen de juiste organisatie, hoe krijg je dit voor mekaar, hoe zorg je ervoor dat mensen goed en met plezier kunnen blijven werken? Kijken wat anders en beter kan, verbinden van mensen en ideeën, samen op zoek naar werkbare en haalbare oplossingen die als het ware “morgen” uitgevoerd kunnen worden.

Corona maakte dat ik ongeveer twee jaar geleden bij GGD IJsselland terecht kwam als leidinggevende van het Bemonsterteam. In deze rol heb ik veel medewerkers leren kennen, die ofwel afscheid hadden genomen van een baan of een opleiding in de Zorg of juist heel graag wilden werken in de Zorg maar om verschillende redenen hier geen toegang toe konden vinden. Dit vind ik zo jammer en ik heb me vaak afgevraagd wat hieraan te doen is.

“We hebben een baan voor je maar we weten alleen nog niet welke” dit is het eerste wat ik las over de ambities van Huis van de Zorg. Hoe kan ik hier niet op aanslaan? Dit is mijn kans om mee te denken en mee te doen! Deze zin geeft precies weer hoe ik naar de dingen kijk en hoe ik graag te werk ga. Het staat voor puzzelen, voor zoeken, voor het inslaan van nieuwe wegen. En voor grote uitdagingen, want het zal niet altijd even gemakkelijk gaan. Maar dat is helemaal niet erg. Ik vind het een eer om in de komende periode te helpen bouwen aan dit huis en ik zal me ten volste inzetten om er een mooi bouwwerk van te maken.