Imago onderzoek Zorg en Welzijn

21-09-2020

Het imago van de zorg heeft een grote boost gekregen door de corona-periode. RegioPlus, het samenwerkingsverband van de veertien regionale samenwerkingsverbanden (waaronder WGV Zorg en Welzijn), heeft onlangs namens de regio’s een imago-onderzoek laten uitvoeren onder bijna 1200 personen.

De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in het huidige imago en de mogelijke invloed van de coronacrisis. Met deze inzichten kunnen we onze arbeidsmarktstrategie bijstellen. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat is op dit moment het imago van leren en werken in zorg en welzijn?
  2. Wat is de invloed van de coronacrisis op het beeld van leren en werken in zorg en welzijn?
  3. Wat zijn de beweegredenen om in de huidige situatie te kiezen voor leren en/of werken in zorg en welzijn?

Lees hier een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.
Lees hier het volledige rapport.