Infographic tijdvak 1 en 2 SectorplanPlus

04-12-2018

Op 3 december '18 is het derde tijdvak SectorplanPlus geopend. Wat hebben tijdvakken 1 en 2 opgeleverd? Bureau Bartels heeft hierover een tussenrapportage gemaakt. De samenvatting van deze tussenrapportage is verwerkt in een infographic.Bekijk hier de infographic

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.

Lees hier meer over het indienen van aanvragen tijdens het 3e tijdvak SectorplanPlus.