Inspiratie-ontbijt Stedendriehoek en Noord-Veluwe: werkbegeleiding anders organiseren

04-06-2018

Op vrijdag 25 mei 2018 organiseerden Aventus, Factor Werk, Cleantech Regio en WGV Zorg en Welzijn alweer de vijfde ontbijtsessie in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Dit keer waren we te gast bij Atlant in Beekbergen.

In het kader van de tekorten op de arbeidsmarkt is het verhogen van de opleidings-inspanningen wenselijk. Tijdens de ontbijtsessie in januari dit jaar bleek dat er grote behoefte bestaat aan uitwisseling van informatie, mogelijkheden en best practices over de begeleiding van leerlingen in de praktijk. Het ontbijt van 25 mei stond daarom helemaal in het teken van dit thema. Welke mogelijkheden hebben organisaties om de werkbegeleiding (anders) te organiseren? Kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we de begeleiding toekomstbestendig maken? Dat dit thema leeft, was te merken aan de grote opkomst tijdens dit ontbijt!

Na het welkom door Atlant en een korte introductie over de organisatie volgden presentaties van Sutfene en de Wijkleercentra.

Flexibel en positief
Sutfene wilde graag meer leerlingen opleiden in de BBL-route en heeft daarom een leerafdeling ingericht. Deze afdeling wordt helemaal gerund door leerlingen en zij worden begeleid door leercoaches. Tijdens de ontbijtsessie hielden wijkmanager Marielle Bus en wijkverpleegkundige Ilonka Kruitbos van Sutfene hielden een boeiende presentatie over de werking en hun ervaringen. Een leerafdeling bestaat uit gediplomeerde werkbegeleiders en circa 15 BBL-leerlingen.

Eén werkbegeleider begeleidt circa 2-3 leerlingen, hoewel dit ook afhankelijk is van de cliëntengroep en de leerling. Niet iedereen is geschikt als werkbegeleider op een leerafdeling, was de ervaring van Sutfene. Werkbegeleiders moeten in ieder geval flexibel en positief ingesteld zijn en ook weleens “dingen laten gebeuren”.

Hybride concept
In de Achterhoek wordt al sinds een aantal jaren gewerkt volgens de methode van het wijkleercentrum, waar het leren van de student en de vraag van de cliënt bij elkaar komen. Ooit ontstaan vanuit de tekorten aan stageplaatsen is het wijkleercentrum inmiddels een innovatieve manier van zorgonderwijs waarbij studenten “reflectief” leren. Ze leren door ervaringen op te doen in de praktijk en die met elkaar en hun docent te bespreken. Zo vroeg mogelijk in de opleiding maken de eerstejaarsstudenten al kennis met de praktijk.

Ciska van der Span is projectleider wijkleercentra bij het Graafschap College in Doetinchem en vertelde de aanwezigen dat niet alles van dit concept van tevoren al bedacht was. Het concept zelf is namelijk eveneens hybride. Sabine Nijhuis is adviseur Leren en Ontwikkelen bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en werkt met het concept in de praktijk. Werkbegeleider zijn is niet iets wat je er zomaar even bij doet, vertelt ze. Werkbegeleiders zou meer een podium geboden kunnen worden en ook intervisie is belangrijk om de rol van werkbegeleider beter te ontwikkelen.

Inspirerende ideeën
Na de koffiebreak zijn alle deelnemers actief aan de slag gegaan in subgroepen en hebben ze zich gebogen over uiteenlopende oplossingsrichtingen voor de begeleiding van leerlingen. Daarbij kwamen de volgende thema’s aan bod:
1. Vier handen op één buik: een oudere werknemer of werknemer met fysieke klachten begeleidt een leerling. Ze zijn dus steeds/vaak met z’n tweeën aan het werk.
2. Innovatieve ideeën ontwikkelen: hoe kunnen we loskomen van onze traditionele denkpatronen over het organiseren van werk/begeleiding en bedenken we nieuwe vormen?
3. Kleine contracten van medewerkers ophogen met begeleidingsuren: medewerkers hebben naast hun reguliere werk ook uren voor werkbegeleiding. Dit resulteert in een grotere arbeidsomvang.

Er zijn mooie ideeën gelanceerd! Nu is het zaak concreet aan de slag te gaan met het anders organiseren van begeleiding en een aantal pilots op te starten. Dat kan op kleine of op grotere schaal, waarbij gebruikgemaakt kan worden van organisaties die reeds stappen hebben gezet.

Als een instelling daadwerkelijk start met een van de uitwerkingen (of een ander idee!) horen we graag over de ervaringen. Neemt u dan contact op met WGV Zorg en Welzijn, telefonisch via via 088 255 6650 of per e-mail.

Als we onze ervaringen met elkaar blijven delen, kan er langzaam iets groters ontstaan. Een aantal organisaties koppelt in het najaar resultaten aan ons terug.

Het volgende inspiratie-ontbijt organiseren we op 2 november 2018. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

NB: Ciska van der Span attendeerde de aanwezigen op 25 mei over een werkbijeenkomst van Zorgpact over over Leren in de praktijk. Op dinsdag 26 juni van 12.30 - 16.00 uur organiseert het Zorgpact in samenwerking met Koploper Wijkleercentra Achterhoek en Liemers in Didam de eerste van vier werkbijeenkomsten. Deze sessie richt zich op de rol van de opleider bij leren in de praktijk. Opleiders uit zowel mbo en hbo als uit zorg- en welzijnsinstellingen zijn uitgenodigd. Ook andere betrokkenen en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Klik hier voor meer informatie en om u meteen aan te melden.